TRA TỪ

Word Bag

Chuyên mục tập trung xây dựng vốn từ vựng phong phú cho học sinh qua các từ đơn, cụm từ, thành ngữ.

Các nguyên tố căn bản
5164
286
4365
256
Các thành ngữ với từ "And"
1579
181
Các thành ngữ về các bộ phận trên cơ thể
894
179
Từ và cụm từ liên quan tới hoa quả
831
235
Từ và cụm từ liên quan tới động vật
716
200
Các bộ phận trên mặt
462
145
Nhiều màu sắc
378
222
Trang   1 2 3
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay