TRA TỪ

Word Bag

Chuyên mục tập trung xây dựng vốn từ vựng phong phú cho học sinh qua các từ đơn, cụm từ, thành ngữ.

Từ/cụm từ về Các hoạt động trong lớp học
6826
380
Từ/cụm từ về chủ đề Cắm trại
5050
356
Từ/cụm từ về Kỳ nghỉ trên bãi biển
6841
395
Từ/cụm từ về chủ đề Lớp học
6399
295
Từ/cụm từ về chủ đề Rau củ trên Trang trại
6743
339
Từ/cụm từ về côn trùng
7780
373
Từ/ cụm từ về động vật
4231
273
Từ/Cụm từ về lớp học
5300
254
Từ/cụm từ về đồ ăn
5583
393
Bầu trời đẹp xinh
4612
273
Trang   1 2 3
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay