TRA TỪ

Word Bag

Chuyên mục tập trung xây dựng vốn từ vựng phong phú cho học sinh qua các từ đơn, cụm từ, thành ngữ.

Từ/cụm từ về Khuôn mặt
26254
1909
Từ/cụm từ về Bộ phận cơ thể
16438
1019
Từ/cụm từ về Ngoại hình
12306
892
Từ/cụm từ về Giác quan
9363
693
Từ/cụm từ về Biểu cảm
10374
925
Từ/cụm từ về Cảm xúc
8365
660
Từ/cụm từ về Tính cách
8031
525
Từ/cụm từ về Nghề nghiệp tương lai
8216
753
Từ/cụm từ về Tóc
9381
705
Từ/cụm từ về chủ đề Sinh nhật
11601
823
Trang   1 2 3
×