TRA TỪ

Word Bag

Chuyên mục tập trung xây dựng vốn từ vựng phong phú cho học sinh qua các từ đơn, cụm từ, thành ngữ.

Từ/cụm từ về Khuôn mặt
26254
1914
Từ/cụm từ về Bộ phận cơ thể
16438
1020
Từ/cụm từ về Ngoại hình
12306
885
Từ/cụm từ về Giác quan
9363
688
Từ/cụm từ về Biểu cảm
10374
917
Từ/cụm từ về Cảm xúc
8365
653
Từ/cụm từ về Tính cách
8031
521
Từ/cụm từ về Nghề nghiệp tương lai
8216
749
Từ/cụm từ về Tóc
9381
696
Từ/cụm từ về chủ đề Sinh nhật
11601
818
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×