TRA TỪ

Học viết thư phản hồi - Đề 537

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Julia,

I am thrilled to invite you to my wedding ceremony. It is going to be held on the 6th of this month at 3 pm. I warmly welcome you and your family to this ceremony. It would be an honor to have you and your family at my wedding ceremony.

Warm Regards,

Nick

Direction: As if you are Julia, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
precious02
Gửi lúc: 2022-03-08 23:16:38
Điểm: 7
2
briona18
Gửi lúc: 2022-03-08 23:56:42
Điểm: 7
3
hieudang123
Gửi lúc: 2022-03-06 09:15:31
Điểm: 5
4
minhchau1908
Gửi lúc: 2022-03-08 21:38:45
Điểm: 5
5
Tranktt
Gửi lúc: 2022-03-03 11:20:55
Điểm: 4
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

briona18

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-12-2021

Bài viết: 35

• Sổ học bạ: 252
• Điểm thành tích: 15
• Điểm học bạ: 252
Dear Nick, It has been a long time since the last time we met each other. I am very glad to know that you are going to get married and you invited me and my family to your wedding on the 6th of this month at 3 pm. Thank you very much for your lovely invitation. To be honest, I really want to come and share your family's happiness with you. However, I am afraid that I will not be able to come because my sister got pregnant. Indeed, she needs me beside her to take care of her and help her overcome this hard condition. Therefore, I am deeply sorry that I will not be able to attend your wedding. I hope you can understand me. Once again, I am so sorry for not attending your wedding. However, I will have a special present for your spouse. Besides, I congratulate you and your couple on being happy forever and having wonderful babies. Best, Julia
Gửi lúc: 23:56:42 ngày 08-03-2022
Điểm: 7/10
Time : 2022-03-09 22:32:43

Dear Nick,

It has been a long time since the last time we met each other. I am very glad to know that you are going to get married and you invited me and my family to your wedding on the 6th of this month at 3 pm. Thank you very much for your lovely invitation. To be honest, I really want to come and share your family's happiness with you. However, I am afraid that I will not be able to come because my sister has (chú ý thì của động từ) got pregnant. Indeed, she needs me beside her to take care of her and help her overcome this hard condition. Therefore, I am deeply sorry that I will not be able to attend your wedding. I hope you can understand me.

Once again, I am so sorry for not attending your wedding. However, I will have a special present for your spouse. Besides, I congratulate you and your couple mate on your wedding đay being happy forever and having wonderful babies.ý này là chúc chứ không phải chúc mừng

Best,
Julia

Bạn viết của bạn diễn đạt khá rõ ràng nội dung phản hồi lời mời, cách từ chối và lý do. Tuy nhiên, lý do chị gái bạn có thai và đó là nguyên nhân bạn không thể đến dự tiệc cưới thì không được thuyết phục lắm. Bạn hãy cố gắng xem xét lại nhé.

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 849

• Sổ học bạ: 711
• Điểm thành tích: 439
• Điểm học bạ: 711
Dear Nick, It is wonderful to receive such great news from you. Thank you very much for your sincere invitation, which really makes me excited. You know, I still remember you often told me that your parents did not permit their daughter to fall in love with a man due to different religious backgrounds. But with true love between you and your lover, finally, he has persuaded your parents to accept this wedding. Now, you have achieved what you want, which is to marry your beloved one. I have no better words to tell you than congratulations and best wishes. Actually, I know this is one of the biggest events in your life and also a great joy for you and your parents. Furthermore, you and I are close friends. I wondered whether I could refuse your invitation. Hence, I will come to share happiness with your couples. Once again, thank you for your invitation. I hope your wedding will be warm and happy. Also, I always hope that you and your husband will be able to walk hand in hand till the end of your life. Yours, Julia
Gửi lúc: 23:16:38 ngày 08-03-2022
Điểm: 7/10
Time : 2022-03-09 22:26:38

Dear Nick,

It is wonderful to receive such great news bạn nên chỉ rõ nội dung tin tức ngay từ câu đầu thư from you. Thank you very much for your sincere invitation, which really makes me excited. You know, I still remember you often told me that your parents did not permit their daughter to fall in love with a man due to different religious backgrounds. But with true love between you and your lover, finally, he has persuaded your parents to accept this wedding Nick là tên con trai, nên lưu ý cách dùng ngôi của đại từ nhân xưng. Now, you have achieved what you want, which is to marry your beloved one. I have no better words to tell you than congratulations and best wishes.

Actually, I know this is one of the biggest events in your life and also a great joy for you and your parents. Furthermore, you and I are close friends. I wondered whether I could refuse your invitation không cần thiết, ý viết không phù hợp. Hence, I will come to share happiness with your couples.

Once again, thank you for your invitation. I hope your wedding will be warm and happy. Also, I always hope that you and your husband will be able to walk hand in hand till the end of your life.

Yours,
Julia

Bài viết của bạn viết phản hồi khá rõ nội dung thư phản hồi, các ý diễn đạt khá rõ ràng. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cách dùng danh từ khi nhắc đến lần đầu tiên, và cách dùng ngôi của đại từ nhân xưng và chọn lọc ý nhé.

minhchau1908

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-08-2019

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 41
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 41
Dear Nick, How are you? I hope you and your family are well. I am writing this email to express my feeling about the annoucement that you are going to married. When I read it, I felt really suprised. Wishing you a lifetime of love and happiness. I will announce my family and we will come to your wedding ceremony. If you want me to help you decorate your house for the wedding, please tell me without any hesitation. I look forward to receiving your response as soon as possible. Yours sincerely, Julia.
Gửi lúc: 21:38:45 ngày 08-03-2022
Điểm: 5/10
Time : 2022-03-09 22:10:10

Dear Nick,
How are you? I hope you and your family are well.
I am writing this email to express my feeling about the annoucement that you are going to married. When I read it, I felt really suprised. Wishing you a lifetime of love and happiness. I will announce my family and we will come to your wedding ceremony. If you want me to help you decorate your house for the wedding, please tell me without any hesitation.
I look forward to receiving your response as soon as possible.
Yours sincerely,
Julia.

Bài viết của bạn phản hồi cơ bản rõ ràng nội dung chính của thư đề bài, song các ý diễn đạt của bạn còn hơi sơ sài. Tuy nhiên, bạn cần làm rõ hơn nội dung về ngày tháng, địa điểm tổ chức hay hỏi thăm thông tin về lễ cưới để bài viết hoàn thiện hơn nhé.

 

nguyendacduyhieu

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-01-2022

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 47
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 47
i don't no
Gửi lúc: 21:15:49 ngày 08-03-2022
Điểm: 0/10
Time : 2022-03-09 21:51:04

Bạn cần viết thư tới Nick với cương vị là Julia để phản hồi thư mời tới dự tiệc cưới của anh ấy như sau:

Opening: Dear Nick,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết tin Nick kết hôn vào lúc 3h ngày 6 tháng này và gửi thư mời bạn tới dự tiệc cưới của anh ấy

- Cám ơn lời mời và khẳng định bạn và gia đình sẽ sắp xếp thời gian đến chúc mừng cho hạnh phúc của vợ chồng anh ấy

- Có thể hỏi thông tin về lễ cưới như địa điểm tổ chức lễ cưới

- Chúc mừng anh ấy trước

Closing: Best wishes,

Signature: Julia

Dangnguyen1976

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2021

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 148
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 148
Hello! I'm Julieta Thank you very much for coming to my birthday party.I am writing to thank you. Hope you receive my letter soon. Now that you and your family live in New York that place must be very nice. Please send my best wishes to your family Sender Mary
Gửi lúc: 20:52:29 ngày 08-03-2022
Điểm: 0/10
Time : 2022-03-09 21:50:59

Bạn viết lạc đề. Bạn cần viết thư tới Nick với cương vị là Julia để phản hồi thư mời tới dự tiệc cưới của anh ấy như sau:

Opening: Dear Nick,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết tin Nick kết hôn vào lúc 3h ngày 6 tháng này và gửi thư mời bạn tới dự tiệc cưới của anh ấy

- Cám ơn lời mời và khẳng định bạn và gia đình sẽ sắp xếp thời gian đến chúc mừng cho hạnh phúc của vợ chồng anh ấy

- Có thể hỏi thông tin về lễ cưới như địa điểm tổ chức lễ cưới

- Chúc mừng anh ấy trước

Closing: Best wishes,

Signature: Julia

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay