TRA TỪ

Học viết thư phản hồi - Đề 494

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Fanny,

Hope all is well at your end. I'd like to thank you for the wonderful meal that I enjoyed at your home with your entire family last week. The food, you served, was just so great and delicious. In fact, the pizza at your home was the best homemade pizza I have ever tried!

I also very much enjoyed the pleasant atmosphere at your home and liked the idea that you introduced your entire family to me one by one right after arriving at your place. Besides, I enjoyed your family videos from the past, especially, when you were a little child. On top of that, the location of your home is excellent as it has plenty of space around it. Finally, the small but very beautifully maintained orchard garden at the back of your home was breathtaking.

But, anyway, now that you have been kind enough to invite me to your home for a great meal, I would also like to invite you to a favourite restaurant of mine for some dinner this coming weekend.

Hope you would come.

Warm wishes,

Freddie Miller

Direction: As if you are Fanny, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
duongp9
Gửi lúc: 2021-04-24 01:36:36
Điểm: 8
2
precious02
Gửi lúc: 2021-04-27 23:13:59
Điểm: 6
3
quynh_02
Gửi lúc: 2021-04-27 23:35:10
Điểm: 6
4
vht1996
Gửi lúc: 2021-04-27 11:47:44
Điểm: 4
5
ntbaocham2008
Gửi lúc: 2021-04-23 14:17:17
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1079

• Sổ học bạ: 677
• Điểm thành tích: 234
• Điểm học bạ: 677
Dear Freddie Miller, I am very glad to receive your mail. Thank you for taking the time to dine with our family. In fact, this is an opportunity for us to talk about anything in life, from sad things to funny things and the time to have beautiful moments together. And I will remember this special meal forever. Besides, I am very happy to hear that you compliment me on making a delicious pizza and you have never had such the delicious pizza. Regarding your invitation, I do not know how to express my happiness at this time. Next week, I will be free, you and I will eat out together at the restaurant that you chose. Hence, in the next letter, please tell me the restaurant's address and date and time so that I can meet you at the restaurant. Once again, thank you for your invitation. I am looking forward to seeing you again and I am sure that we will have a good time together. Yours, Fanny
Gửi lúc: 23:35:10 ngày 27-04-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-04-28 20:59:37

Dear Freddie Miller,

I am very glad to receive your mail. Thank you for taking the time to dine with our family. In fact, this is an opportunity for us to talk about anything in life, from sad things to funny things and the time to have beautiful moments together. And I will remember this special meal forever. Besides, I am very happy to hear that you compliment me on making a delicious pizza and that you have never had such the delicious pizza.dùng mệnh đề quan hệ thì sẽ hay hơn

Regarding your invitation, I do not know how to express my happiness at this time. Next week, I will be free, you and I will eat out together at the restaurant that you chose. Hence, in the next letter, please tell me the restaurant's address and date and time so that I can meet you at the restaurant.

Once again, thank you for your invitation. I am looking forward to seeing you again and I am sure that we will have a good time together.

Yours,
Fanny

Bạn cơ bản phản hồi được nội dung lời mời đi ăn nhà hàng, song cần làm rõ hơn những lời khen về vườn câu ăn quả, sự trải nghiệm thích thú với những videos về về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn, sự làm quen với các thành viên trong gia đình bạn

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 807

• Sổ học bạ: 564
• Điểm thành tích: 410
• Điểm học bạ: 564
Dear Freddie Miller, It is nice to know that you were very happy about our recent meeting time. Besides, thank you for your kind words when you complimented me on making a delicious pizza. I am so happy about that To me, I love nothing better than meeting you again and I also know for how many days you had been planning for this meeting. However, I am afraid that I have to refuse your invitation because I am going to be busy for next week. Actually, I have just been assigned a new project by my boss. This project is so hard that I have to spend most of the time on it. Moreover, I have to work all days and nights even on the weekends to fulfill the deadline because the deadline is coming. Once again, I am sorry to refuse your invitation. I hope you understand and sympathize with me. And I hope that after the project is finished, I will plan and will meet you, then I will show you how to make pizza at home if you want. Best, Fanny
Gửi lúc: 23:13:59 ngày 27-04-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-04-28 20:50:25

Dear Freddie Miller,

It is nice to know that you were very happy about our recent meeting time. Besides, thank you for your kind words, when which (dùng mệnh đề quan hệ giải thích cho danh từ your kind words) you complimented me on making a delicious pizza. I am so happy about that. cần làm rõ hơn những lời khen về vườn cây ăn quả, sự trải nghiệm thích thú với những videos về về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn, sự làm quen với các thành viên trong gia đình bạn

To me, I love nothing better than meeting you again diễn đạt hơi rối ý and I also know for how many days you had been planning for this meeting cần đề cập đến lời mời trước mới đề cập đến vấn đề này. However, I am afraid that I have to refuse your invitation because I am going to be busy for next week. Actually, I have just been assigned a new project by my boss. This project is so hard that I have to spend most of the time on it. Moreover, I have to work all days and nights even on the weekends to fulfill the deadline because the deadline is coming.

Once again, I am sorry to refuse your invitation. I hope you understand and sympathize with me. And I hope that after the project is finished, I will plan and will to meet you, then I will show you how to make pizza at home if you want.

Best,

Fanny

Bạn phản hồi cơ bản ổn nội dung chính về lời mời đi ăn nhà hàng, song lại chưa phản hồi đủ các nội dung về sự trải nghiệm bữa ăn và ở nhà bạn. Chú ý hoàn thiện nội dung đó nhé.

phamhuyencamkim

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 15-12-2014

Bài viết: 255

• Sổ học bạ: 335
• Điểm thành tích: 215
• Điểm học bạ: 335
Dear Freddie Miller, Hope all is well at your end. I would like to invite you to eat my favorite restaurant because last week you invited me to enjoy a wonderful meal at your home with your family. If you are free on Wednesday we will meet at that restaurant. At this restaurant, the air is very fresh, the service staff are very enthusiastic. The food here is clean, delicious, and safe. I will also refer my family member to you when you come here. On top of that, the location of this restaurant is near the beach and surrounded by trees and sand. But, anyway, now that you have been kind enough to invite me to your home for a great meal, I would also like to invite you to a favourite restaurant of mine for some dinner this coming weekend. Hope you would come. Best wishes, Fanny.
Gửi lúc: 21:26:48 ngày 27-04-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-28 20:31:16

Bài viết của bạn có nội dung mời giống đề bài mà không phải là phản hồi lời mời. Bạn cần viết thư tới Freddie Miller với cương vị là Fanny để phản hồi về thư cảm ơn bữa ăn ở nhà bạn cũng như thư mời đi ăn nhà hàng vào cuối tuần tới:

Opening: Dear Freddie Miller,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhân được thư của Freddie Miller

- Cám ơn những lời khen dành cho bữa ăn, món ăn mà nhà bạn làm, đặc biệt là món pizza

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết Freddie Miller thích bữa ăn ở nhà bạn, thích trải nghiệm khi đến nhà bạn, làm quen các thành viên trong gia đình bạn

- Chia sẻ với sự thích thú của Freddie Miller về những video về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn

- Cám ơn những lời khen của cô ấy về không gian xung quanh nhà bạn, về vườn cây ăn quả sau nhà của gia đình bạn; có thể chia sẻ sở thích của bạn, mong muốn của bạn khi chia sẻ chúng

- Cám ơn lời mời đi ăn nhà hàng yêu thích của cô ấy vào cuối tuần tới, --> chấp nhận hay từ chối lời mời phụ thuộc vào bạn. Nếu từ chối phải có nguyên nhân thuyết phục

- Hy vọng sẽ sơm gặp lại nhau

Closing: Best wishes,

Signature: Fanny

Bạn cần viết thư tới Freddie Miller với cương vị là Fanny để phản hồi về thư cảm ơn bữa ăn ở nhà bạn cũng như thư mời đi ăn nhà hàng vào cuối tuần tới:

Opening: Dear Freddie Miller,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhân được thư của Freddie Miller

- Cám ơn những lời khen dành cho bữa ăn, món ăn mà nhà bạn làm, đặc biệt là món pizza

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết Freddie Miller thích bữa ăn ở nhà bạn, thích trải nghiệm khi đến nhà bạn, làm quen các thành viên trong gia đình bạn

- Chia sẻ với sự thích thú của Freddie Miller về những video về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn

- Cám ơn những lời khen của cô ấy về không gian xung quanh nhà bạn, về vườn cây ăn quả sau nhà của gia đình bạn; có thể chia sẻ sở thích của bạn, mong muốn của bạn khi chia sẻ chúng

- Cám ơn lời mời đi ăn nhà hàng yêu thích của cô ấy vào cuối tuần tới, --> chấp nhận hay từ chối lời mời phụ thuộc vào bạn. Nếu từ chối phải có nguyên nhân thuyết phục

- Hy vọng sẽ sơm gặp lại nhau

Closing: Best wishes,

Signature: Fanny

Moon_cactus

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-04-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 2
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 2
Dear Freddie Miller, Hope all is well at your end. I’d like to thank you for taking part in the small party with us last weenkend. My entire family also very happy when you came and enjoyed the small meal at my home. All liked you because you made everything interesting so much by your humor. My son wanted me to send you thanks for helping to repair his car toys and my parents enjoyed your picture. On top of that, they decided to hang the picture on the wall in the center of the living room right after openning your present. Pizza is our favourite food and that was a great when I knew you liked it. As you knew, my house have a small beautiful orchard garden at the back of my home so all of the fruit used in the party were fresh and delicious. I’d like to thank you for inviting me to a favourit restaurant of yours this coming weekend. That is a great invitation to me. I am looking forward Best wishes to you, Fanny
Gửi lúc: 16:40:12 ngày 27-04-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-04-28 20:29:44

Dear Freddie Miller,
Hope all is well at your end. I’d like to thank you for taking part in the small party chỉ là bữa ăn chứ không phải tiệc with us last weenkend.
My entire family thiếu tobe also very happy when you came and enjoyed the a small meal at my home house. All thiếu danh từ sau all, là ai? liked you because you made everything interesting so much by your humor. My son wanted me to send you thanks for helping to repair his car toys and my parents enjoyed your picture. On top of that, they decided to hang the picture on the wall in the center of the living room right after openning your present không có chi tiết trong thư đề bài. Pizza is our favourite food and that was a great when I knew you liked it. As you knew, my house have a small beautiful orchard garden at the back of my home so all of the fruit used in the party were fresh and delicious. giữa các ý không có sự chuyển ý, các nội dung không liên quan đến nhau trong cùng 1 đoạn
I’d like to thank you for inviting me to a favourit chính tả restaurant of yours this coming weekend. That is a great invitation to me.cuối cùng là bạn đồng ý đi hay không?
I am looking forward to Ving
Best wishes to you,
Fanny

Bạn nắm được yêu cầu đề bài, song các ý diễn đạt còn sơ sài, lủng củng, các nội dung chưa đủ. Hãy chú ý luyện viết nhiều hơn và tham khảo các gợi ý sau, chú ý chuyển ý, từ nối nhé:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhân được thư của Freddie Miller

- Cám ơn những lời khen dành cho bữa ăn, món ăn mà nhà bạn làm, đặc biệt là món pizza

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết Freddie Miller thích bữa ăn ở nhà bạn, thích trải nghiệm khi đến nhà bạn, làm quen các thành viên trong gia đình bạn

- Chia sẻ với sự thích thú của Freddie Miller về những video về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn

- Cám ơn những lời khen của cô ấy về không gian xung quanh nhà bạn, về vườn cây ăn quả sau nhà của gia đình bạn; có thể chia sẻ sở thích của bạn, mong muốn của bạn khi chia sẻ chúng

- Cám ơn lời mời đi ăn nhà hàng yêu thích của cô ấy vào cuối tuần tới, --> chấp nhận hay từ chối lời mời phụ thuộc vào bạn. Nếu từ chối phải có nguyên nhân thuyết phục

- Hy vọng sẽ sơm gặp lại nhau

"Kiên trì. Kiên trì. Và kiên trì". "Persistence. Persistence. And persistence"

vht1996

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 07-10-2014

Bài viết: 180

• Sổ học bạ: 282
• Điểm thành tích: 67
• Điểm học bạ: 282
Dear Freddie Miller, I am very grateful to know you as a close friend of mine. It has a long time since I met you in high school, as you knew, the last weekend I had an opportunity to invite you to visit my home and I was so happy at that time because I always love to share the pleasant atmosphere in my family with everyone who I love. I have very impressed with your mind about our family, customarily I always introduce my entire family one by one to guests so that the guests can communicate easily. Maybe you could be surprised about the videos and me too, it was the first time I saw the video like you and I remembered that we were laughed loudly together. My family has loved you so much, they have very impressed with your knowledge about the protected environment and the deep understanding of your family from the heart. I make sure that I will show up at your favourite restaurant as soon as I receive the detailed appointment from you, I hope we will have an amazing night, can I have Loster at dinner which I love to eat? I can't wait to meet you again, maybe I will buy some new clothes for our important event. Thank you. Best wished to you. Fanny
Gửi lúc: 11:47:44 ngày 27-04-2021
Điểm: 4/10
Time : 2021-04-28 20:23:27

Dear Freddie Miller,

I am very grateful to know you as a close friend of mine. (cấu trúc It's time since S + Ved/V2) It has is a long time since I met you in at high school, tách câu as you knew, the last weekend I had an opportunity to invite you to visit my home and I was so happy at that time because I always love to share the pleasant atmosphere in my family with everyone who I love. nguyên nhân không thích hợp, nên viết là bởi vì bạn đã đến

I have dùng tobe với tính từ very impressed with your mind about our family, tách ý để tránh câu run-on customarily I always introduce my entire family one by one to guests so that the guests can communicate easily. Maybe you could be surprised about the videos and me too, thiếu sự chuyển ý it was the first time I saw the video like you and I remembered that we were laughed loudly together. My family has loved you so much, they have are very impressed with your knowledge about the protected environment and the deep understanding of your family from the heart.có liên quan đến nội dung phản hồi như thế nào?

I make sure that I will show up at your favourite restaurant as soon as I receive the detailed appointment from you, I hope we will have an amazing night, can I have Loster at dinner which I love to eat? diễn đạt lại để làm rõ ý I can't wait to meet you again, maybe I will buy some new clothes for our important event.không liên quan đến nội dung phản hồi

Thank you.

Best wished wishes, to you.

Fanny

Bạn viết bài có chi tiết phản hồi đúng, song diễn đạt chưa tốt, thậm chí còn lan man thông tin và nội dung. Bạn có thể tham khảo gợi ý như sau để hoàn thiện bài viết hơn:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhân được thư của Freddie Miller

- Cám ơn những lời khen dành cho bữa ăn, món ăn mà nhà bạn làm, đặc biệt là món pizza

- Thể hiện thái độ vui mừng khi biết Freddie Miller thích bữa ăn ở nhà bạn, thích trải nghiệm khi đến nhà bạn, làm quen các thành viên trong gia đình bạn

- Chia sẻ với sự thích thú của Freddie Miller về những video về bạn và gia đình khi cô ấy cùng xem với gia đình bạn

- Cám ơn những lời khen của cô ấy về không gian xung quanh nhà bạn, về vườn cây ăn quả sau nhà của gia đình bạn; có thể chia sẻ sở thích của bạn, mong muốn của bạn khi chia sẻ chúng

- Cám ơn lời mời đi ăn nhà hàng yêu thích của cô ấy vào cuối tuần tới, --> chấp nhận hay từ chối lời mời phụ thuộc vào bạn. Nếu từ chối phải có nguyên nhân thuyết phục

- Hy vọng sẽ sơm gặp lại nhau

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×