TRA TỪ

Đề 485 - Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

I am Sherin Emma, a second-year student at the University of Liverpool and my major is Economics. I am writing to report a lost identification card that I was provided by my university.

I respectfully state that on 21st December, I went to the local stadium to enjoy a music concert and had been there from 4.00 pm to 7:00 pm. After I returned to my room, at around 7:44 in the evening, I could not find my University ID. I am positive that I had it with me when I entered the stadium. I must have missed it during the concert.

I immediately notified the occurrence to the university dean and he suggested me to report it to the police station and have a copy of the report to apply for a new ID card. I waited two days hoping that someone might find it and return it to the university but unfortunately it did not happen. Now I would like you to officially record the incidence of my lost ID card so that I can collect a copy and apply for a new one. The ID has my name - Sherin Emma and number LUA-45874E, inscribed on it and is valid until 30th November 2021.

I would be much obliged if you kindly register my lost ID case and provide me with a copy of that to help me get a new one.

Yours faithfully,

Sherin Emma

Direction: As if you are the police officer, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
precious02
Gửi lúc: 2021-02-23 01:22:50
Điểm: 5
2
quynh_02
Gửi lúc: 2021-02-23 23:54:56
Điểm: 5
3
Alana2020
Gửi lúc: 2021-02-19 09:13:13
Điểm: 2
4
vuminhtn
Gửi lúc: 2021-02-20 10:37:56
Điểm: 2
5
daovanthang123
Gửi lúc: 2021-02-20 15:55:30
Điểm: 2
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1075

• Sổ học bạ: 664
• Điểm thành tích: 232
• Điểm học bạ: 664
Dear Ms. Sherin Emma, First of all, I would like to express my sincere thanks for notifying me that you lost your identification card. In the letter, you reported in great details how you lost your identity card. As a police officer, I will help you to get a copy ID card as soon as possible In fact, in order to obtain a copy ID card, you need to fill in an Identity Card Application form which is attached to this email and you send it back to us as soon as possible. After that, I need at least 3 days to check the information that you wrote. In case, you make mistakes about providing information in the application form, I will return your form and ask you to fill out again. However, if everything meets the requirements, you will receive an appointment letter of police. In an appointment letter of police, I will invite you to go the Police Station to receive a copy of your ID. Normally, we often take 7 working days to issue a copy your ID card and the cost of issuing the copy ID card is completely free. Once again, thank you for writing to me. I hope that some of the above information will help you to get a copy ID. If you have any questions, you can reply to this email, I will help you. Besides, you should keep your valuable papers carefully. Kind regards, Riya Lucy
Gửi lúc: 23:54:56 ngày 23-02-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-02-26 14:02:42

Dear Ms. Sherin Emma,

First of all, I would like to express my sincere thanks for notifying me thể hiện sự lấy làm tiếc thì phù hợp hơn that you lost your identification card. In the letter, you reported in great details how you lost your student identity card. As a police officer, I will help you to get a copy ID card as soon as possible.

In fact, in order to obtain a copy ID card, you need to fill in an Identity Card Application form which is attached to this email and you send it back to us as soon as possible. After that, I need at least 3 days to check the information that you wrote. In case, you make mistakes about providing information in the application form, I will return your form and ask you to fill out in again. However, if everything meets the requirements, you will receive an appointment letter of police. In an appointment letter of police, I will invite you to go the Police Station to receive a copy of your ID. Normally, we often take 7 working days to issue a copy your ID card and the cost of issuing the copy ID card is completely free. viết lạc đề

Once again, thank you for writing to me. I hope that some of the above information will help you to get a copy ID. If you have any questions, you can reply to this email, I will help you. Besides, you should keep your valuable papers carefully.

Kind regards,
Riya Lucy

Bạn đang triển khai ý rất tốt, song bạn lại hiểu sai nội dung thư đề bài nên những ý sau bạn viết bị lạc đề. Theo thư đề bài, Sherin Emma đang viết thư tới cảnh sát để xin chứng thực việc mất thẻ sinh viên để cho cô ấy có thể xin cấp lại ở trường đại học.Chú ý đọc kĩ đề bài để có thể phản hồi đúng hướng nhé.

minhthaovx

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-07-2018

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 198
• Điểm thành tích: 91
• Điểm học bạ: 198
Dear Sherin Emma, I so condolatory with your occurrence. From the information you give to our police department, we can come up with some conclusions to start finding the card you need. Conclusions are as follows: + You lost your card while in the stadium watching the show. + You lost your card within the timeframe after 7:00 pm. And I have some questions for you. You can provide information to the police station by sending email or directly to the police station in tomorrow morning. - The first question: Do you go to the local studium with anyone? If yes, who is she/he? - The second question: Do you have any picture about your card? - The third question: What is your phone number? (We need your phone number to phone you if we find it.) We will notification to you when we find it. Have a nice day. Good bye. Best regards, Police officer: Billy Miniana.
Gửi lúc: 21:06:55 ngày 23-02-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-02-26 13:42:11

Dear Sherin Emma,
I thiếu tobe so condolatory with dùng từ không thích hợp, nên dùng sorry your occurrence. From the information you give hành động đã xảy ra nên dùng quá khứ đơn to our police department, we can come up with some conclusions to start finding the card you need. không phải thư đề bài yêu cầu tìm thẻ Conclusions are as follows:
+ You lost your card while in the stadium watching the show.
+ You lost your card within the timeframe after 7:00 pm
.bạn đang nhắc lại đề bài chứ không phải giải quyết vấn đề, hơn nữa cần dùng từ nối chứ không dùng dấu + khi viết thư
And I have some questions for you. You can provide information to the police station by sending email or directly to the police station in tomorrow morning.
- The first question: Do you go to the local studium with anyone? If yes, who is she/he?
- The second question: Do you have any picture about your card?
- The third question: What is your phone number? (We need your phone number to phone you if we find it.)?

We will notification động từ sau will to you when we find it. Have a nice day. Good bye.
Best regards,
Police officer: Billy Miniana.

Bạn không được dùng dấu (+) hay (-) để viết thư. Hơn nữa, bạn chưa giải quyết vấn đề rõ ràng do bạn không hiểu yêu cầu đề bài. Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

thaoxinhgai

KHIEM6698

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-07-2018

Bài viết: 297

• Sổ học bạ: 189
• Điểm thành tích: 431
• Điểm học bạ: 189
Dear Sherin Emma, I am officer John from the police department. We were reported that you lost your ID card at the stadium. We will try to ask the people who went to the stadium from 4:00 pm to 7:00 pm if they found your ID card. We promise you that we will find your card as soon as possible. If we can't find it, we will make you a new one and if you want, I will make a copy of it in case you lose it again. Yours faithfully, Officer John
Gửi lúc: 20:48:54 ngày 23-02-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-02-26 12:50:16

Dear Sherin Emma,
I am officer John from the police department. We were reported that you lost your ID card at the stadium. We will try to ask the people who went to the stadium from 4:00 pm to 7:00 pm if they found your ID card. We promise you that we will find your card as soon as possible. If we can't không viết tắt trong thư formal find it, we will make you a new one and if you want, I will make a copy of it in case you lose it again.
Yours faithfully,
Officer John

Bạn hiểu sai nội dung thư đề bài nên viết chưa chính xác. Đề bài không yêu cầu bạn tìm kiếm thẻ sinh viên, mà yêu cầu bạn chứng thực mất thẻ sinh viên. Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 332

• Sổ học bạ: 451
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 451
Dear Sir or Madam, I am writing to complain about the poor customer service that I have received from your bank lately. Despite giving a chequebook requisition almost fifteen days ago, I am yet to receive it. I have not got a proper response from the branch and I am hoping you would resolve it. Two weeks ago I ordered a chequebook by filling out the request form when I visited the bank in person. But neither have I got the chequebook nor have received any correspondence from the bank. I urgently need the chequebook as I have a few bills that I need to pay by cheque. I maintain a checking account with your Lockshire branch and my account number is CAA-25478412354. I am requesting a proper explanation for the delay and poor service. Please inform me how much longer I will have to wait for my chequebook. I would also like to know what action you are going to take regarding this bad service. I have been a customer of your bank for more than fifteen years and this is the first time I have had to complain. It is very disappointing. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Rocky Taylor
Gửi lúc: 20:32:40 ngày 23-02-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-02-26 12:45:15

Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

Opening: Dear Sherin Emma,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

Closing: Yours Sincerely,

Signature: chữ kí

ig: _jun.5127

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 805

• Sổ học bạ: 561
• Điểm thành tích: 408
• Điểm học bạ: 561
Dear Ms. Sherin Emma, I am so sorry to hear about your problem. After reading your letter, I highly appreciate your meticulous reporting on the details that happened which help me the basis to instruct you to do the procedures to issue a copy ID card in order that you can apply for a new ID. Hence, I would like to inform you of some simple steps to obtain a copy ID. First, you can come here in person to fill in the application form for applying for a replacement ID or you may download the application form on our website(www: police station US. com). After that, you send us 3 pictures with size of 3x4 and submit it to us. Second, we will check your form whether you filled it out correctly. If you fill out the form correctly and completely, we will ask you to come into the room to take your fingerprints. In the case, if you make the mistakes, we will give you a new sheet and show you how to fill it out. Third, your old ID card will be locked on the system of management when you get a new copy ID. The copy ID card will be issued within 5 days from the date of submitting your application. Finally, I hope the detailed instruction above is clear enough for you. If you have any other questions or need our help, please do not hesitate to ask me. I am ready to welcome your questions . Best regards, Jessica Qureshi The police officer
Gửi lúc: 01:22:50 ngày 23-02-2021
Điểm: 5/10
Time : 2021-02-26 13:54:18

Dear Ms. Sherin Emma,

I am so sorry to hear about your problem. After reading your letter, I highly appreciate your meticulous reporting dùng danh từ report on the details that happened, (which ở đây dùng là từ nối thay thế cho cả mệnh đề đứng trước, nên lưu ý dấu , nhé và chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít) which helps me the basis to instruct you to do the procedures to issue a copy ID card in order that you can apply for a new ID. Hence, I would like to inform you of some simple steps to obtain a copy ID.

First, you can come here in person to fill in the application form for applying for a replacement ID or you may download the application form on our website(www: police station US. com). After that, you send us 3 pictures with size of 3x4 and submit it to us.

Second, we will check your form whether you filled dùng thì hiện tại, hành động này chưa xảy ra và kết hợp với will V khi dùng mệnh đề trạng ngữ nhé it out correctly. If you fill out the form correctly and completely, we will ask you to come into the room to take your fingerprints. In the case, if you make the mistakes, we will give you a new sheet and show you how to fill it out.

Third, your old ID card will be locked on the system of management when you get a new copy ID. The copy ID card will be issued within 5 days from the date of submitting your application.

Finally, I hope the detailed instruction above is clear enough for you. If you have any other questions or need our help, please do not hesitate to ask me. I am ready to welcome your questions .

Best regards,
Jessica Qureshi
The police officer

Bạn viết bài rất tốt đối với quy trình làm lại chứng minh thư, song lại không phản hồi đúng nội dung của bài này: chứng thực việc mất thẻ sinh viên để cho cô ấy có thể xin cấp lại ở trường đại học.

P/S: Câu hỏi của bạn:

Giống như mất chứng minh thư, khi làm lại thì bạn cần xin xác nhận, chứng thực mất CMT của cơ quan có thẩm quyền, thì việc mất thẻ sinh viên cũng vậy. Mục đích của việc chứng thực này để tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng để làm vào mục đích khác.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×