TRA TỪ

Đề 480 - Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Joseph,

Hope you are doing great and enjoying your life. First of all, let me thank you for allowing me to use your digital blood pressure monitor, which I borrowed from you about a week ago in order to use it to monitor the blood pressure of my grandfather. But, I must apologize to you now because the device, you gave me, has been damaged accidentally.

Let me explain to you what actually happened. After using your machine for a few days, I noticed that it was not working properly. So, I checked the battery and found out that the batteries were getting weak. Naturally, I wanted to replace the old batteries with the new ones, and that’s when the machine got slipped out of my hand and fell on the concrete floor. Luckily, the machine was still running, but its display monitor had received a few cracks on it.

So, just give me a few days as I am going to take your machine to a local electronic device repair shop so that I can get it fixed by replacing its display monitor before returning it to you. I hope it would not be a big inconvenience to you.

Warm wishes,

Jessica

Direction: As if you are Joseph, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
precious02
Gửi lúc: 2021-01-12 23:56:31
Điểm: 8
2
chithachdiem
Gửi lúc: 2021-01-08 09:21:16
Điểm: 7
3
phungtritoan
Gửi lúc: 2021-01-09 23:02:28
Điểm: 5
4
Penguin1412
Gửi lúc: 2021-01-08 10:29:27
Điểm: 3
5
quynh_02
Gửi lúc: 2021-01-12 23:55:57
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 800

• Sổ học bạ: 544
• Điểm thành tích: 400
• Điểm học bạ: 544
Dear Jessica, Thank you for writing to tell me about the blood pressures monitor that you borrowed from me a week ago to check on your grandfather's health. To be honest, if you had not told me that you borrowed my blood pressure monitor, I would not have remembered maybe. Indeed, I was very happy when my blood pressure monitor was necessary for your grandfather’s. However, due to your carelessness, the monitor has one of the few cracks. I think that it is an incident that no one expected. Thus, I think you should not be too worried. In fact, after reading your letter, I checked the warranty paper and I found that the blood pressures monitor is a still under warranty. Furthermore, the machine is warranted within 24 months including accessories and monitors. Therefore, I want to tell you like this, you do not need to bring the machine for repair, you should send it back to me. I will bring it to the store for technical staff to check. Once again, I feel happy when you send me your sincere apology. Besides, I hope your grandfather's blood pressure will remain stable and not fluctuating. Yours, Joseph
Gửi lúc: 23:56:31 ngày 12-01-2021
Điểm: 8/10
Time : 2021-01-15 14:51:11

Dear Jessica,

Thank you for writing to tell me about the blood pressures danh từ số ít monitor that you borrowed from me a week ago to check on your grandfather's health. To be honest, if you had not told me that you borrowed my blood pressure monitor, I would not have remembered maybe. Indeed, I was very happy when my blood pressure monitor was necessary for your grandfather’s heathcare (thiếu danh từ). However, due to your carelessness, the monitor has one of the few cracks. I think that it is dùng quá khứ đơn vì hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ an incident that no one expected. Thus, I think you should not be too worried.

In fact, after reading your letter, I checked the warranty paper and I found that the blood pressures monitor is a still under warranty. Furthermore, the machine is warranted within 24 months including accessories and monitors. Therefore, I want to tell you like this, that you do not need to bring the machine for repair, you should send it back to me. I will bring it to the store for technical staff to check.

Once again, I feel happy when you send me your sincere apology. Besides, I hope your grandfather's blood pressure will remain stable and not fluctuating.

Yours,
Joseph

Nhìn chung, bạn giải quyết rõ ràng nội dung chính của bài, chỉ có đôi chỗ bạn nên lưu ý lỗi từu vựng và ngữ pháp. Hãy cố gắng hơn nhé.

 

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1066

• Sổ học bạ: 610
• Điểm thành tích: 225
• Điểm học bạ: 610
Dear Jessica, I am glad to receive your letter. Thanks for your concerning. I am fine. To be honest, I am very amazed when you tell me about the blood pressure monitor which I borrowed you to check on your grandfather’s health, because I really did not think that I will get back it from you. Actually, I want to give your grandfather a blood pressure monitor a long time ago, but I am worried that you will not receive it. Indeed, I know you have high self-esteem character so I said to you that I borrowed it to you. Therefore, please consider my machine as a gift. I hope it's useful for your grandfather. Honest speaking, I really want to send you a guide book on how to use this machine, when you are free to visit my house to have it. Hoping that you do not worry too much about this machine anymore. I would like to send my best wishes to your grandfather and you. I wish your grandfather healthy and his blood pressure always stable Yours, Joseph
Gửi lúc: 23:55:57 ngày 12-01-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-01-15 14:47:20

Dear Jessica,

I am glad to receive your letter. Thanks for your concerning làm rõ ý, quan tâm cái gì?. I am fine. câu hỏi thăm ở đề bài không cần câu trả lời, nó đã được làm rõ ở ý thank you rồi To be honest, I am very amazed when you tell me about the damage of the blood pressure monitor which I borrowed you dùng đại từ nhân xưng không đúng, đổi lại ngôi to check on your grandfather’s health, because I really did not think that I will get back it from you không tương quan nguyên nhân, kết quả với vế trước. Actually, I want dùng quá khứ đơn với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ to give your grandfather a blood pressure monitor a long time ago, but I am worried việc lo lắng này đã xảy ra that you will not receive dùng would + V it. Indeed, I know you have high self-esteem character so I said to you that I borrowed it to you không rõ ràng ý. Therefore, please consider my machine as a gift. I hope it's useful for your grandfather.

Honest speaking, I really want to send you a guide book on how to use this machine, when you are free to visit my house to have it.

Hoping that you do not worry too much about this machine anymore. I would like to send my best wishes to your grandfather and you. I wish your grandfather thiếu tobe healthy and his blood pressure thiếu tobe always stable
bạn có thể dùng mệnh đề sau wish và cũng có thể dùng cụm danh từ sau
Yours,
Joseph

Bạn hiểu sai nội dung thư đề bài nên không có hướng phản hồi đúng. Đề bài không yêu cầu bạn giải thích về việc bạn tặng máy đo huyết áp, rồi e sợ này nọ hay việc gửi hướng dẫn sử dụng.

Bạn cần viết thư tới Jessica với cương vị là Joseph để phản hồi thư xin lỗi vì đã làm hỏng máy đo huyết áp tự động của bạn như sau:

Opening: Dear Jessica,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết sự việc máy đo huyết áp tự động của bạn bị hỏng

- Đánh giá cao thái độ thật thà nhận lỗi của Jessica và sự cố gắng khắc phục sự hỏng máy

- Hy vọng Jessica sẽ cẩn thận hơn và hy vọng cô ấy sẽ sửa được máy đo huyết áp cho bạn

Closing: Best wishes,

Signature: Joseph

nganha25

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2020

Bài viết: 58

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 265
dear Jessica honey! Don't worry, I believe you did not intentionally damage your device if you could borrow a few more days to fix it. but no matter if the machine is broken, it doesn't matter, I will forgive no matter what you do and of course, I'm glad you could fix it Joseph
Gửi lúc: 22:23:53 ngày 12-01-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-01-15 14:36:18

viết hoa đầu dòng dear Jessica,
honey! Don't worry, I believe you did not intentionally damage your device if you could borrow a few more days to fix it. but no matter if the machine is broken, it doesn't matter, I will forgive no matter what you do and of course, I'm glad you could fix it diễn đạt không rõ ràng ý, cần chú ý cấu trúc ngữ pháp và từ vựng để làm rõ ý
Closing?

Joseph

Bạn cần chú ý cấu trúc cũng như nội dung thư để bài viết tốt hơn. Bạn cần viết thư tới Jessica với cương vị là Joseph để phản hồi thư xin lỗi vì đã làm hỏng máy đo huyết áp tự động của bạn như sau:

Opening: Dear Jessica,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết sự việc máy đo huyết áp tự động của bạn bị hỏng

- Đánh giá cao thái độ thật thà nhận lỗi của Jessica và sự cố gắng khắc phục sự hỏng máy

- Hy vọng Jessica sẽ cẩn thận hơn và hy vọng cô ấy sẽ sửa được máy đo huyết áp cho bạn

Closing: Best wishes,

Signature: Joseph

tuananhbs2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-09-2020

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 57
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 57
hello my name is robectar . what?
Gửi lúc: 21:34:47 ngày 12-01-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-01-15 14:31:15

Bạn cần viết thư tới Jessica với cương vị là Joseph để phản hồi thư xin lỗi vì đã làm hỏng máy đo huyết áp tự động của bạn như sau:

Opening: Dear Jessica,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết sự việc máy đo huyết áp tự động của bạn bị hỏng

- Đánh giá cao thái độ thật thà nhận lỗi của Jessica và sự cố gắng khắc phục sự hỏng máy

- Hy vọng Jessica sẽ cẩn thận hơn và hy vọng cô ấy sẽ sửa được máy đo huyết áp cho bạn

Closing: Best wishes,

Signature: Joseph

{ĐẦUCẮTMOIVNfreefire}

bimbimlinh0987b20

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-12-2020

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 37
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 37
Dear Jessica!n I am Joshep, his dear friend. The letter you sent I received. I really thank you for your respect for me!n Dear Jessica! You know, there were times when I also made big mistakes such as: when I rented dishes, I broke their dishes; The scale I borrowed from my brother, I damaged it, no matter what kind of repair it was, I felt regretful until now. So do not be too sad, that I am not angry with you, living in this life we ​​need to be forgiving, right, my dear friend ?! n Goodbye, I hope all the best of luck will come to you and remember: you must be more careful from then on!n Great friendn Joshep
Gửi lúc: 21:20:48 ngày 12-01-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-01-15 14:38:49

Dear Jessica!

n I am Joshep, his dear friend bạn đang nhắc đến ngôi thứ 3 his là ai??. The letter you sent I received câu fragment. I really thank you for your respect for me!n Dear Jessica! You know, there were times when I also made big mistakes such as: when I rented dishes, I broke their dishes; The scale I borrowed from my brother, I damaged it, no matter what kind of repair it was, I felt regretful until now câu run-on, các ý không rõ ràng. So do not be too sad, that I am not angry with you, living in this life we ​​need to be forgiving, right, my dear friend ?! n Goodbye, I hope all the best of luck will come to you and remember: you must be more careful from then on!n chú ý diễn đạt để làm rõ ý

Closing?

Great friendn Joshep

Chú ý luyện viết để hoàn thiện cấu trúc cũng như nội dung thư. Bạn cần viết thư tới Jessica với cương vị là Joseph để phản hồi thư xin lỗi vì đã làm hỏng máy đo huyết áp tự động của bạn như sau:

Opening: Dear Jessica,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết sự việc máy đo huyết áp tự động của bạn bị hỏng

- Đánh giá cao thái độ thật thà nhận lỗi của Jessica và sự cố gắng khắc phục sự hỏng máy

- Hy vọng Jessica sẽ cẩn thận hơn và hy vọng cô ấy sẽ sửa được máy đo huyết áp cho bạn

Closing: Best wishes,

Signature: Joseph

Ngọc Linh 4A5
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này