TRA TỪ

Đề 475 - Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

I am writing to explain why I was late to the office for the last week. But first I would like to apologize to you for failing to show up at work on time during these past few days.

During the last week, I needed to take my elderly mother to a clinic in the morning time in order to offer her physical therapy to treat her chronic arthritis pain which has become worse in recent days. To compound the situation even further, my wife has been out of the town for almost the whole last week for some professional training, arranged by her office, which means I alone had to take care of all kinds of household work, including cooking and cleaning, at home for my whole family.

So, as you can see from the explanation above, my whole last week has been very hectic which caused me to arrive late at my work. But, please rest assured that I will be at work on time from now on.

Yours faithfully,

Greg Timothy

Direction: As if you are the manager of the company, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Walter
Gửi lúc: 2020-12-05 21:17:25
Điểm: 7
2
precious02
Gửi lúc: 2020-12-08 23:45:09
Điểm: 7
3
quynh_02
Gửi lúc: 2020-12-08 23:59:47
Điểm: 7
4
thuanneu2510
Gửi lúc: 2020-12-07 22:29:40
Điểm: 3
5
giang272009
Gửi lúc: 2020-12-03 20:22:00
Điểm: 2
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1066

• Sổ học bạ: 610
• Điểm thành tích: 225
• Điểm học bạ: 610
Dear Mr. Greg Timothy, I received your letter explaining why you were late for work last week. In the letter, you said that you were late for work because you had to take your mother to the physiotherapy treatment and you had to do housework. Therefore, I fully understand and sympathize with your family's special situation. Hence, I accept your explanation. Actually, I would like to remind you that our company always gives the rule “Punctuality is a culture of respect”. Therefore, I ask that you will comply with the company's regulations that if you are late for work 15 minutes, you will be fined USD 100. If you are late 30 minutes late, you will lose 1 day’s pay. Lastly, I would like to give my kind regards to your mother. I hope that your mother's chronic arthritis pain will recover soon. Besides, I hope that you will comply with the company's rules. Best regards, Paul Jones
Gửi lúc: 23:59:47 ngày 08-12-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-12-09 20:35:43

Dear Mr. Greg Timothy,

I received your letter explaining why you were late for work last week. In the letter, you said that you were late for work because you had to take your mother to the physiotherapy treatment dùng danh từ chỉ địa điểm với cấu trúc take sb to somewhere and you had to do housework. Therefore, I fully understand and sympathize with your family's special situation. Hence, I accept your explanation.

Actually, I would like to remind you that our company always gives the rule “Punctuality is a culture of respect”. Therefore, I ask hope (nên dùng hope với mệnh đề, nếu dùng ask thì dùng cấu trúc ask sb to do th) that you will comply with the company's regulations that if you are late for work 15 minutes, you will be fined USD 100 tách ý riêng. If you are late 30 minutes late, you will lose 1 day’s pay.

Lastly, I would like to give my kind regards to your mother. I hope that your mother's chronic arthritis pain will recover soon. Besides, I hope that you will comply with the company's rules.

Best regards,
Paul Jones

Bạn giải quyết vấn đề phản hồi tương đối rõ ràng, song có 1 vài ý diễn đạt bạn nên xem lại cấu trúc ngữ pháp cũng như cách diễn đạt để bài viết tốt hơn nhé.

Điểm: 7.5

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 800

• Sổ học bạ: 544
• Điểm thành tích: 400
• Điểm học bạ: 544
Dear Mr. Greg Timothy, First of all, I would like to give my regards to your mother. I hope that your mother chronic arthritics pain will get better day by day. In fact, after reading your letter, I see you as a responsible man for your elderly mother and your small family. I fully sympathize with you and understand your situation in this difficult situation. However, I would like to tell you that our company motto “Punctuality is a beautiful gesture”. Therefore, I suggest that you should arrange your housework reasonably so that it does not affect your work at the company. Finally, I hope that from now onwards, you are always on time to work and are not allowed to work late for any other reason. If you continue to violate, I will sack you. Besides, I hope that your mother chronic arthritics pain will feel better each day. Best regards, Monika Williams
Gửi lúc: 23:45:09 ngày 08-12-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-12-09 20:27:53

Dear Mr. Greg Timothy,

First of all, I would like to give my regards to your mother. I hope that your mother chronic arthritics pain will get better day by day.

In fact, after reading your letter, I see you as a responsible man for your elderly mother and your small family. I fully sympathize with you and understand your situation in this difficult situation ở đoạn này, nên bổ sung ý tóm tắt ngắn gọn về tình thế khó khăn của anh ấy
. However, I would like to tell you that (bạn có thể bỏ that hoặc viết mệnh đề sau that) our company motto “Punctuality is a beautiful gesture”. Therefore, I suggest that you should arrange your housework reasonably so that it does not affect your work at the company.

Finally, I hope that from now onwards, you are always on time to work and are not allowed to work late for any other reason nên tách ý, bạn gộp ý với and sẽ không phù hợp nghĩa, vế trước bạn nói về tính tự giác của Greg Timothy, vế sau bạn nói về sự ép buộc của công ty. If you continue to violate, I will sack you. Besides, I hope that your mother chronic arthritics pain will feel better each day ý này đã có ở trên, hơn nữa cũng không liên quan đến các ý bạn đang viết ở những câu trước.

Best regards,
Monika Williams

 

Bài viết của bạn thể hiện đủ các nội dung phản hồi, song đoạn cuối bạn viết chưa được tốt lắm. Cố gắng hơn nhé.

P/S:

In fact, last week, your mother's chronic arthritics pain recurred, your wife was very busy with her job. She could not take her mother-in-law to a clinic, (bản thân câu "your wife was very busy with her job" đã thể hiện được thông tin câu này rồi, bạn có thể bỏ (không nên tham ý quá nhé :)) so you had to take her to the clinic. Therefore, you went to work later than usual. To be honest, I totally (trạng từ) understand when you are concerned about your mother's health. However, I would like to tell remind you that our company motto that is “Punctuality is a beautiful gesture nên chuyển về cụm từ thì sẽ hay hơn”. Hence, I suggest that you should arrange your housework reasonably so that it does not affect your work at the company.

 

 


bachngocsen

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-06-2019

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 273
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 273
Dear greg timothy, you don't need to mind. I know that you are busy because sometimes i see you at the company with a tired face, maybe you're exhausted. I recommend that you should rent a helper to make the work less. I will send you some money to help your elderly mother and she will be strong, but if you don't agree, you can be at work late for a few day. Good luck. Yours faithfully, Boss
Gửi lúc: 17:22:19 ngày 08-12-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-12-09 19:55:01

Dear greg timothy,viết hoa tên riêng
you don't need to mind làm rõ ý. I know that you are busy because sometimes i see you at the company with a tired face, maybe you're exhausted bạn không cần giải thích nguyên nhân cho ý này. I recommend that you should rent a helper to make the work less. I will send you some money to help your elderly mother and she will be strong, but if you don't agree, you can be at work late for a few day. Good luck.lan man
Yours faithfully,
Boss chữ kí?

Bạn không viết đúng cấu trúc câu cũng như phản hồi nội dung thư đề bài. Bạn cần viết thư tới Greg Timothy với cương vị là người quản lý công ty để phản hồi thư giải thích lý do tại sao anh ấy đi làm muộn vào tuần trước như sau:

Opening: Dear Greg Timothy,

Body:

- Thông báo đã nhận được thư

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh ấy

- Thông cảm với nguyên nhân đi làm muộn tuần trước của anh ấy: đưa mẹ đi khám bệnh, phải quán xuyến nhà cửa khi vợ đi vắng

- Nhắc nhở về giờ giấc làm việc và quy định của công ty đối với nhân viên: đi làm phải đúng giờ, không thể vì bận việc ở nhà mà đến muộn được

- Hướng giải quyết vấn đề: lần đầu vi phạm và cũng là do khách quan, song phải có thái độ nghiêm khắc lần sau

- Hy vọng anh ấy sẽ không vi phạm lần sau nữa và có thái độ làm việc tích cực hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Chữ kí

thuanneu2510

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-08-2020

Bài viết: 28

• Sổ học bạ: 162
• Điểm thành tích: 18
• Điểm học bạ: 162
Dear Greg Timothy, It is so sad to hear that your mother had to go to the clinic last week. I can understand your current situation .But in case you went to work late regularly, it affected badly to the result of your work. According to the rule of company, you will be fired. However, I will give you the last chance to correct it. I hope you can arrange and balance your work and your personal work. Tomorrow, you need to be on time at work. Try your best and prove yourself. Thanks and best regards, Michelle.
Gửi lúc: 22:29:40 ngày 07-12-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-12-08 12:14:33

Dear Greg Timothy,

It is so sad to hear that your mother had to go to the clinic last week. I can understand your current situation .But in case you went to work late regularly, it affected badly to the result of your work. According to the rule of company, you will be fired dùng từ sai nghĩa. However, I will give you the last chance to correct it dùng động từ không phù hợp nghĩa. I hope you can arrange and balance your work and your personal work. Tomorrow, you need to be on time at work. Try your best and prove yourself.

Thanks and best regards,
Michelle.

Bạn nắm được yêu cầu đề bài, có hướng triển khai đúng. Tuy  nhiên, bài viết của bạn sơ sài, chưa đủ nội dung và ý. Bạn cần viết thư tới Greg Timothy với cương vị là người quản lý công ty để phản hồi thư giải thích lý do tại sao anh ấy đi làm muộn vào tuần trước như sau:

- Thông báo đã nhận được thư

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh ấy

- Thông cảm với nguyên nhân đi làm muộn tuần trước của anh ấy: đưa mẹ đi khám bệnh, phải quán xuyến nhà cửa khi vợ đi vắng

- Nhắc nhở về giờ giấc làm việc và quy định của công ty đối với nhân viên: đi làm phải đúng giờ, không thể vì bận việc ở nhà mà đến muộn được

- Hướng giải quyết vấn đề: lần đầu vi phạm và cũng là do khách quan, song phải có thái độ nghiêm khắc lần sau

- Hy vọng anh ấy sẽ không vi phạm lần sau nữa và có thái độ làm việc tích cực hơn

 

lethivan8881

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-08-2020

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 161
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 161
Dear Sir or Madam, I am writing to explain why I was late to the office for the last week. But first I would like to apologize to you for failing to show up at work on time during these past few days. During the last week, I needed to take my elderly mother to a clinic in the morning time in order to offer her physical therapy to treat her chronic arthritis pain which has become worse in recent days. To compound the situation even further, my wife has been out of the town for almost the whole last week for some professional training, arranged by her office, which means I alone had to take care of all kinds of household work, including cooking and cleaning, at home for my whole family. So, as you can see from the explanation above, my whole last week has been very hectic which caused me to arrive late at my work. But, please rest assured that I will be at work on time from now on. Yours faithfully, Greg Timothy
Gửi lúc: 20:25:59 ngày 07-12-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-12-08 11:53:13

Bạn cần viết thư tới Greg Timothy với cương vị là người quản lý công ty để phản hồi thư giải thích lý do tại sao anh ấy đi làm muộn vào tuần trước như sau:

Opening: Dear Greg Timothy,

Body:

- Thông báo đã nhận được thư

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh ấy

- Thông cảm với nguyên nhân đi làm muộn tuần trước của anh ấy: đưa mẹ đi khám bệnh, phải quán xuyến nhà cửa khi vợ đi vắng

- Nhắc nhở về giờ giấc làm việc và quy định của công ty đối với nhân viên: đi làm phải đúng giờ, không thể vì bận việc ở nhà mà đến muộn được

- Hướng giải quyết vấn đề: lần đầu vi phạm và cũng là do khách quan, song phải có thái độ nghiêm khắc lần sau

- Hy vọng anh ấy sẽ không vi phạm lần sau nữa và có thái độ làm việc tích cực hơn

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Chữ kí

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này