TRA TỪ

Đề 456- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Mr Clive,

Hope you and your family are doing well. My name is Louis Fabian, and I rented one of your apartments on Jenkins Avenue and lived there for a year before leaving the place last month. Anyway, the reason, for which, I am writing this letter to you is that even though I left the apartment in good condition, I didn’t receive my money, as per the leasing agreement, which was paid to you as a refundable deposit when I rented your apartment.

Of course, not receiving the refundable deposit from you is frustrating enough for me, but even more frustrating is the fact that you didn’t care to specify any possible reasons as to why I should not get my deposit back.

And since you failed to give me any reason whatsoever as to why I should not get my deposit back, it is only fair that you refund my money to me without any delay. But, if you are not willing to cooperate with me on this, I am afraid that I will have to take legal action against you to decide the matter in a court.

Yours sincerely,

Louis Fabian

Direction: As if you are Mr Clive, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
quynh_02
Gửi lúc: 2020-07-28 23:10:19
Điểm: 4
2
nguyennamquy
Gửi lúc: 2020-07-24 10:07:24
Điểm: 3
3
ththuylee
Gửi lúc: 2020-07-26 07:05:46
Điểm: 3
4
vuquangvinh.180658ed
Gửi lúc: 2020-07-26 22:27:53
Điểm: 3
5
NguyenPhuongLinh2309
Gửi lúc: 2020-07-27 10:08:22
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

imlanglavang102

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-03-2018

Bài viết: 248

• Sổ học bạ: 259
• Điểm thành tích: 83
• Điểm học bạ: 259
Dear Louis Fabian, I am very glad when I received your letter. You sympathize for me for not paying your home deposit. In fact, I feel ashamed that you trust me and deposit your rent and I don't pay your deposit when you move. I also congratulate you that you rent a new, better accommodation. I was a little busy while I was preparing to move. I have not been able to meet you and talked to you about my reasons why I don’t pay your money deposit. At that time I was preparing to buy a new car because my car was too old, so I did not have enough money to pay you, you understand. You are assured I will pay you in full, you can leave my house this weekend. we will discuss the deposit together, we can drink a cup of coffee and talk the happy and sad stories of my time at home. Once again sincerely apologize to you for this delay. Take care, sign Mr Clive
Gửi lúc: 23:59:17 ngày 28-07-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-07-31 10:38:38

Dear Louis Fabian,
I am very glad when I received your letter. You sympathize for me for not paying your home deposit không có thông tin trong thư đề bài, bạn cần diễn đạt ý này là hy vọng Louis Fabian sẽ thông cảm. In fact, I feel ashamed that you trust me and deposit your rent and I don't pay your deposit when you move.
I also congratulate you that you rent a new, better accommodation.không có thông tin trong đề bài, và với mối quan hệ của người viết và người nhận thư thì không cần ý này I was a little busy while I was preparing to move. I have not been able to meet you and talked to you about my the reasons why I don’t pay your money deposit. At that time I was preparing to buy a new car because my car was too old, so I did not have enough money to pay you, you understand.nguyên nhân không phù hợp với mối quan hệ của người thuê nhà và người cho thuê, bạn đang giải thích theo mối quan hệ bạn bè thân thiết
You are assured I will pay you in full, you can leave my house không đúng thông tin, anh ấy đã đi rồi this weekend. we will discuss the deposit together, we can drink a cup of coffee and talk the happy and sad stories of my time at home.không hợp lý với mối quan hệ của người viết và người nhận
Once again, I (thiếu chủ ngữ) sincerely apologize to you for this delay.
Take care Yours Sincerely,
sign
Mr Clive

Bạn chưa đọc kĩ đề bài, chưa nắm được mối quan hệ của người viết thư và người nhận thư nên hướng giải quyết vấn đề của bạn chưa hợp lý. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn nhé.
Bạn cần viết thư tới Louis Fabian với cương vị là Mr. Clive, chủ căn hộ cho thuê để phản hồi về thư đề nghị trả tiền đặt cọc thuê nhà cho anh ấy như sau:

- Cám ơn anh ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình bạn

- Xác định tình trạng thuê căn hộ của Louis Fabian: anh ấy thuê căn hộ nằm trên đại lộ Jenkins trong 1 năm và rời đi tháng trước

- Xin lỗi vì đã chưa trả tiền đặt cọc thuê căn hộ cho anh ấy mà không có lý do rõ ràng

- Giải thích lý do của sự chậm trễ đó

- Hứa sẽ trả lại sớm (cụ thể thời gian) và mong muốn giải quyết vấn đề 1 cách hòa thuận chứ không đưa ra tòa

- Hy vọng anh ấy thông cảm

 

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1038

• Sổ học bạ: 456
• Điểm thành tích: 201
• Điểm học bạ: 456
Dear Mr. Louis Fabian, I am writing to answer you why I do not return the entire amount of your deposit when you left my apartment that you rented earlier. In fact, I understand that my refusal to pay your deposit has caused you troubles, not only financially, but also about your frustration and loss of confidence in the landlord. However, I think that you should stay calm and please review the rental agreement that you signed. I only agree to pay you a deposit when you agree to the terms and conditions which were clearly written in the contract. In the letter, you said that you returned my apartment in good condition. Thus, I need at least 3 days to check all the things in the apartment such as heating systems, water, electricity, water heaters, gas systems, rooms and etc. If they are no damage, I will pay you the deposit. However, if they are damaged, you will forfeit your deposit. In addition, you should send me your most recent monthly electricity, water and wifi bills to let me know that you have paid all of them. It is the reason why I keep your deposit to repair any damages (if any) in the apartment you rented. Thank you for renting our house last time. As the landlord, I always comprehend your request to get back your deposit so I will try our best to solve the problem as soon as possible. Best regards, Mr Clive
Gửi lúc: 23:10:19 ngày 28-07-2020
Điểm: 4/10
Time : 2020-07-31 10:45:03

Dear Mr. Louis Fabian,

I am writing to answer you why I do not return the entire amount of your deposit when you left my apartment that you rented earlier.

In fact, I understand that my refusal to pay your deposit has caused you troubles, not only financially, but also about your frustration and loss of confidence in the landlord chú ý tương quan từ loại khi bạn dùng not only ...but also để liệt kê. However, I think that you should stay calm and please review the rental agreement that you signed. I only agree to pay you a deposit when you agree to the terms and conditions which were clearly written in the contract.

In the letter, you said that you returned my apartment in good condition. Thus, I need at least 3 days to check all the things in the apartment such as heating systems, water, electricity, water heaters, gas systems, rooms and etc. If they are no damage, I will pay you the deposit. However, if they are damaged, you will forfeit your deposit. mâu thuẫn với nội dung thư đề bài, đề bài cho Louis Fabian trả lại căn hộ từ tháng trước, vậy mà bạn lại viết cần 3 ngày đề kiểm tra xong mới hoàn lại tiền đặt cọc

In addition, you should send me your most recent monthly electricity, water and wifi bills to let me know that you have paid all of them. It is the reason why I keep your deposit to repair any damages (if any) in the apartment you rented.

Thank you for renting our house last time. As the landlord, I always comprehend your request to get back your deposit so I will try our best to solve the problem as soon as possible.

Best regards,
Mr Clive

Bạn chưa phân tích được kĩ yêu cầu đề bài nên hướng giải quyết của bạn chưa chính xác. Trước hết, bạn phải xác định được bối cảnh của thư đề bài: đề bài là thư phàn nàn của Louis Fabian về việc bạn chậm hoàn lại tiền đặt cọc thuê căn hộ mà không có lý do; anh ấy đã rời căn hộ từ tháng trước rồi.

CatNgocTra2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-05-2020

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 131
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 131
I am Clive, the owner of the apartment I am busy renting Thanks to your letter Louis Fabian We understand the situation and your problems You have rented one of my apartments on Jenkins Avenue and live stayed there for a year before leaving this place last month. You left the apartment in good condition, you didn't get your money, according to the lease, paid to me as a refundable deposit Because we had a lot of work and schedule. so I have not been able to refund you yet and we need to look very carefully. But I assure you that we will resolve this issue for you as soon as possible. I will assure you of our things. promise is true And in a short amount of time you will get the money you have deposited I believe you and I both do not want to bring this case to the court. The earliest time does not let you down I'm sorry for letting you down and wasting time for this. Once again, I'm really sorry. Best regards Mr Clive
Gửi lúc: 21:55:37 ngày 28-07-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-07-31 10:32:13

Opening?

I am Clive, the owner of the apartment I am busy renting Thanks to your letter Louis Fabian We understand the situation and your problems You have rented one of my apartments on Jenkins Avenue and live stayed there for a year before leaving this place last month. nên chú ý cấu trúc câu, các ý không rõ ràng You left the apartment in good condition, you didn't get your money, according to the lease, paid to me as a refundable deposit Because we had a lot of work and schedule?. so I have not been able to refund you yet and we need to look very carefully. But I assure you that we will resolve this issue for you as soon as possible. I will assure you of our things. promise is true And in a short amount of time you will get the money you have deposited I believe you and I both do not want to bring this case to the court. The earliest time does not let you down?
I'm sorry for letting you down and wasting time for this. Once again, I'm really sorry.
Best regards,
Mr Clive

Bạn chưa hoàn thiện cấu trúc thư. Bạn cần chú ý luyện viết các câu từ câu đơn đến câu phức để có thể viết đúng ngữ pháp và đúng ý. Bạn cần viết thư tới Louis Fabian với cương vị là Mr. Clive, chủ căn hộ cho thuê để phản hồi về thư đề nghị trả tiền đặt cọc thuê nhà cho anh ấy như sau:

Opening: Dear Louis Fabian,

Body:

- Cám ơn anh ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình bạn

- Xác định tình trạng thuê căn hộ của Louis Fabian: anh ấy thuê căn hộ nằm trên đại lộ Jenkins trong 1 năm và rời đi tháng trước

- Xin lỗi vì đã chưa trả tiền đặt cọc thuê căn hộ cho anh ấy mà không có lý do rõ ràng

- Giải thích lý do của sự chậm trễ đó

- Hứa sẽ trả lại sớm (cụ thể thời gian) và mong muốn giải quyết vấn đề 1 cách hòa thuận chứ không đưa ra tòa

- Hy vọng anh ấy thông cảm

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Mr. Clive

Sự Thức Tỉnh Chết Tróc ☠ ☠ (ò_ó)

RoseannePark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-05-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 99
• Điểm thành tích: 24
• Điểm học bạ: 99
Dear Mr. Louis Fabian: I am very sorry for this delay and omission. I forgot about the lease, maybe I was forgetful too. I will refund you immediately. I hope we can resolve it in peace. If you sue me, maybe I'll lose it and you probably won't get that money either. I will pay you this quickly, hope you can forgive! Yours sincerely,
Gửi lúc: 21:54:13 ngày 28-07-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-07-29 20:50:31

Dear Mr. Louis Fabian,:

I am very sorry for this delay and omission cần làm rõ sự trì hoãn gì?. I forgot about the lease, maybe I was forgetful too chú ý diễn đạt lại để làm rõ ý . I will refund you immediately. I hope we can resolve it in peace. If you sue me, maybe I'll lose it and you probably won't get that money either cần làm rõ từng bước từ nguyên nhân của sự trì hoãn, hướng giải quyết chứ không phải điều kiện như vậy. I will pay you this quickly, hope you can forgive!

Yours sincerely,

Chữ kí?

Bạn cần cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện cấu trúc thư cũng như nội dung thư.
Bạn cần viết thư tới Louis Fabian với cương vị là Mr. Clive, chủ căn hộ cho thuê để phản hồi về thư đề nghị trả tiền đặt cọc thuê nhà cho anh ấy như sau:

- Cám ơn anh ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình bạn

- Xác định tình trạng thuê căn hộ của Louis Fabian: anh ấy thuê căn hộ nằm trên đại lộ Jenkins trong 1 năm và rời đi tháng trước

- Xin lỗi vì đã chưa trả tiền đặt cọc thuê căn hộ cho anh ấy mà không có lý do rõ ràng

- Giải thích lý do của sự chậm trễ đó

- Hứa sẽ trả lại sớm (cụ thể thời gian) và mong muốn giải quyết vấn đề 1 cách hòa thuận chứ không đưa ra tòa

- Hy vọng anh ấy thông cảm

 

Bluvmy

ngocttm

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-06-2019

Bài viết: 54

• Sổ học bạ: 97
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 97
Dear Louis Fabian, Thanks for your last letter. You left the apartment in good condition, you didn't receive your money, as per the leasing agreement, which was paid to me as a refundable deposit when you rented my apartment. I know you were angry for about problem. I'm sorry about this. We will try to refund your money soon. Thanks for your trust during this time. Yours sincerely, Mr Clive
Gửi lúc: 20:14:47 ngày 28-07-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-07-29 20:47:39

Dear Louis Fabian,
Thanks for your last letter. cần làm rõ nội dung thư
You left the apartment in good condition, you didn't receive your money, as per the leasing agreement, which was paid to me as a refundable deposit when you rented my apartment.chỉ nhắc lại thư đề bài mà không phản hồi
I know you were angry for about problem.
I'm sorry about this.
We will try to refund your money soon.
Thanks for your trust during this time. cần làm rõ từng nội dung, chứ không phải viết mỗi ý cộc lốc cho mỗi nội dung

Yours sincerely,
Mr Clive

Bạn chưa thể hiện được nội dung phản hồi của thư, chưa cụ thể được vấn đề cần phản hồi. Bạn cần viết thư tới Louis Fabian với cương vị là Mr. Clive, chủ căn hộ cho thuê để phản hồi về thư đề nghị trả tiền đặt cọc thuê nhà cho anh ấy như sau:

Opening: Dear Louis Fabian,

Body:

- Cám ơn anh ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình bạn

- Xác định tình trạng thuê căn hộ của Louis Fabian: anh ấy thuê căn hộ nằm trên đại lộ Jenkins trong 1 năm và rời đi tháng trước

- Xin lỗi vì đã chưa trả tiền đặt cọc thuê căn hộ cho anh ấy mà không có lý do rõ ràng

- Giải thích lý do của sự chậm trễ đó

- Hứa sẽ trả lại sớm (cụ thể thời gian) và mong muốn giải quyết vấn đề 1 cách hòa thuận chứ không đưa ra tòa

- Hy vọng anh ấy thông cảm

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Mr. Clive

tui fan one piece, blink nè, nhớ kb nha
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này