TRA TỪ

Đề 455- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Mrs Thompson,

I am writing this letter to notify you of the heating problem in our rented apartment. I and my flatmates are having a hard time coping with the extreme winter and hoping that you would have the problem resolved immediately.

I am Niro, a second-year student at the Pedagogy English Medium School in Brighton. I along with two other students, rented your apartment in the park road last February. Overall, we are happy with our accommodation.

Unfortunately, the central heating system stopped working a week ago and we do not have any hot water in our flat. Two repairmen visited our flat last Friday and tried to fix the heater, but without any result. We are suffering to a great extent due to this and the winter is almost unbearable without the heating system and hot water.

I hope you can understand our problem and take actions immediately. I suggest fixing an auto heater to the bathroom and replacing the current one. If we do not get a proper solution within a week, we would be forced to vacate your flat.

Kindly resolve this problem as soon as possible and oblige us.

Thank you in advance.

Yours sincerely,

Niro Maala

Direction: As if you are Mrs Thompson, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
duongp9
Gửi lúc: 2020-07-20 23:31:43
Điểm: 7
2
precious02
Gửi lúc: 2020-07-21 23:47:53
Điểm: 6
3
quynh_02
Gửi lúc: 2020-07-21 21:00:32
Điểm: 5
4
nguyennamquy
Gửi lúc: 2020-07-21 10:42:15
Điểm: 4
5
vuquangvinh.180658ed
Gửi lúc: 2020-07-18 18:12:25
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 783

• Sổ học bạ: 489
• Điểm thành tích: 372
• Điểm học bạ: 489
Dear Niro Maala, First of all, I would like to express my sincerest apology for the inconvenience of not having hot water and heater that have annoyed you and your flatmates for the last week. Besides, I would like to thank you for being satisfied with your current accommodation. In the letter, you said that there were 2 workers coming to fix the heater, but they could not. I think maybe because it was out of their capacity. In order words, they do not have enough experience to fix the heating system and hot water. Therefore, as a landlord, I am responsible for providing adequate repairs for the tenants to make their lives convenient and comfortable as well. Thus, I will ask a skillful workman to come to your house to check and fix the heating system tomorrow. I am sure that you will have the heating system and hot water in the earliest time. Once again, I am sorry about this situation. I assure you that this problem will not happen again. I hope you will continue renting my house in the future. Best regards, Mrs Thompson
Gửi lúc: 23:47:53 ngày 21-07-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-07-22 15:57:09

Dear Niro Maala,

First of all, I would like to express my sincerest apology for the inconvenience of not having hot water and heater that have annoyed you and your flatmates for the last week. Besides, I would like to thank you for being satisfied with your current accommodation.

In the letter, you said that there were 2 workers coming to fix the heater, but they could not. I think maybe because it was out of their capacity. In order words, they do not have enough experience to fix the heating system and hot water. bạn không thể khẳng định thợ sửa không có kinh nghiệm được Therefore, as a landlord, I am responsible for providing adequate repairs for the tenants to make their lives convenient and comfortable as well. Thus, I will ask a skillful workman to come to your house to check and fix the heating system tomorrow. I am sure that you will have the heating system and hot water in the earliest time. bạn cần đặt giả thiết nếu không sửa được thì sẽ xem xét thay cái mới

Once again, I am sorry about this situation. I assure you that this problem will not happen again. I hope you will continue renting my house in the future.

Best regards,
Mrs Thompson

 

Cách bạn viết và ý của bạn diễn đạt khá tốt, song có ý bạn viết ở đoạn 2 chưa được thuyết phục khi chê thợ sửa không có kinh nghiệm. Hơn nữa, bạn chưa đề cập đến hướng giải quyết thay cái mới nếu không sửa được. Bạn hãy chú ý nhé.

imlanglavang102

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-03-2018

Bài viết: 248

• Sổ học bạ: 259
• Điểm thành tích: 83
• Điểm học bạ: 259
Dear Niro Maala, The Frist, Welcome to you to our accommodation, I am very glad when I received your letter. Too I am very glad when you felt happy with our accommodation. I am very sorry the central heating system problems stopped working. In fact, We knew the central heating system problems when We dispatched two the staffs to your flat. They tested the problems, they didn't fix the problems. After they returned to the company office, they informed to me know the problems. The problems, they discussed together, they concluded that it was electronic problems. We tried fixing the problems soon, We were requesting the firm, The firm feedback to our, the firm will support the equipments help to our fix. They promise that they will support the equipment on next Saturday week. We excused you. I did not inform to you about the problems, We will repair the central heating system soon If We have the equipments. In the time, We wait the equipment, you and your flatmates can go to 303 room, 3th floor, A1 house. The our staff will help to you about hot water. You try suffering some days (full over four days). Thank you, Take care Sign Company Assistant.
Gửi lúc: 21:10:35 ngày 21-07-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-07-22 15:09:26

Dear Niro Maala,
The Frist, Welcome to you to our accommodation, I am very glad when I received your letter. Too I am very glad when you felt happy with our accommodation. không đúng nội dung I am very sorry the central heating system problems (danh từ số ít) that stopped working. In fact, We knew the central heating system problems when We dispatched two the staffs to your flat. They tested the problems, they didn't fix the problems. After they returned to the company office, they informed to me know the problems. bạn cần xác định được thực trạng của vấn đề và tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề chứ không phải miêu tả việc 2 nhân viên đến sửa và sửa như thế nào, báo cáo với bạn như thể nào
The problems, they discussed together, they concluded that it was electronic problems. We tried fixing the problems soon, We were requesting the firm, The firm feedback to our, the firm will support the equipments help to our fix. They promise that they will support the equipment on next Saturday week. We excused you. I did not inform to you about the problems, We will repair the central heating system soon If We have the equipments.
In the time, We wait the equipment, you and your flatmates can go to 303 room, 3th floor, A1 house. The our staff will help to you about hot water.  diễn đạt rất rối ý: không thống nhất ngôi của đại từ nhân xưng và chưa làm rõ được ý chính

You try suffering some days (full over four days).
Thank you,

Take care
Sign
Company Assistant.

Closing?

Signature?

Bạn viết bài lan man nội dung. Bạn cần viết thư tới Niro Maala với cương vị là bà Mrs Thompson để phản hồi thư phàn nàn về hệ thống làm nóng ở ngôi nhà mà cô ấy đang thuê như sau:

Opening: Dear Niro Maala,

Body:

- Cám ơn thư thông báo tình hình về hệ thống làm nóng trong căn hộ mà cô ấy đang thuê

- Xác định tình trạng thuê nhà: sinh viên năm 2 của trường Pedagogy English Medium thuê nhà ở đường công viên vào tháng 2 trước, tình trạng chỗ thuê tốt

- Thể hiện thái độ thông cảm với những khó khăn mà họ phải chịu khi hệ thống làm nóng bị hỏng gây ra

- Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân của vấn đề: đã hỏng 1 tuần trước, có 2 thợ đến sửa những vẫn chưa cải thiện được tình hình

- Xem xét đề nghị lắp bình nóng lạnh tự động tronh nhà tắm và thay thế hệ thống làm nóng mới

- Hướng giải quyết cuối cùng: hẹn ngày cụ thể, sớm nhất đến sửa và khắc phục sự cố

- Hy vọng sẽ làm hài lòng Niro và các khách thuê nhà khác; hy vọng họ vẫn sẽ tiếp tục thuê nhà của bạn

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Mrs. Thompson

nguyenquangbach1

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2020

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 96
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 96
This is a picture of the house have many electric wive to air-condition.
Gửi lúc: 21:03:05 ngày 21-07-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-07-22 14:19:42

Bạn cần viết thư tới Niro Maala với cương vị là bà Mrs Thompson để phản hồi thư phàn nàn về hệ thống làm nóng ở ngôi nhà mà cô ấy đang thuê như sau:

Opening: Dear Niro Maala,

Body:

- Cám ơn thư thông báo tình hình về hệ thống làm nóng trong căn hộ mà cô ấy đang thuê

- Xác định tình trạng thuê nhà: sinh viên năm 2 của trường Pedagogy English Medium thuê nhà ở đường công viên vào tháng 2 trước, tình trạng chỗ thuê tốt

- Thể hiện thái độ thông cảm với những khó khăn mà họ phải chịu khi hệ thống làm nóng bị hỏng gây ra

- Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân của vấn đề: đã hỏng 1 tuần trước, có 2 thợ đến sửa những vẫn chưa cải thiện được tình hình

- Xem xét đề nghị lắp bình nóng lạnh tự động tronh nhà tắm và thay thế hệ thống làm nóng mới

- Hướng giải quyết cuối cùng: hẹn ngày cụ thể, sớm nhất đến sửa và khắc phục sự cố

- Hy vọng sẽ làm hài lòng Niro và các khách thuê nhà khác; hy vọng họ vẫn sẽ tiếp tục thuê nhà của bạn

Closing: Yours Sincerely,

Signature: Mrs. Thompson

conan

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1038

• Sổ học bạ: 456
• Điểm thành tích: 201
• Điểm học bạ: 456
Dear Mr. Niro Maala, I am deeply sorry for any inconvenience which happened to you and your flatmates. In fact, I can understand how difficult for you to get over these days without any hot water or heating for daily use. Honestly speaking, I would like to tell you that these days, my mother-in-law is sick; I have to run back and forth between the hospital and home. Therefore, I do not have much time to run the apartment as carefully as before. Moreover, I absolutely had not known that two workmen could not fix the water heater until I read your letter. Thus, I hope you that you can sympathy for my case. Actually, in order to solve your problem complaint, I will call back for repairman. I need him to check the water heater again to make sure whether it is certainly true as your complaint or not. If the cause is really by the broken water heater, I will replace it with a new one. Besides, I will discount on your rent for the period you did not have hot water and heating. As you know, this problem was just incident issues. I really do not want that to happen. Thus, I hope that you will trust me and will continue staying in my apartment. Finally, I hope you will be satisfied with my solution, and I hope you get high accomplishment in your study. Kind regards, Mrs.Thompson
Gửi lúc: 21:00:32 ngày 21-07-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-07-22 15:48:43

Dear Mr. Niro Maala,

I am deeply sorry for any inconvenience which happened to you and your flatmates. In fact, I can understand how difficult for you to get over these days without any hot water or heating for daily use. Honestly speaking, I would like to tell you that these days, my mother-in-law is sick; I have to run back and forth between the hospital and home. Therefore, I do not have much time to run the apartment as carefully as before. Moreover, I absolutely had not known that two workmen could not fix the water heater until I read your letter. Thus, I hope you that you can sympathy for my case.vấn đề của bạn không nên đưa ra ở trong thư, Niro Maala không phàn nàn về việc bạn không quan tâm đến căn hộ cho thuê mà về hệ thống làm nóng bị hỏng

Actually, in order to solve your problem complaint, I will call back for repairman. I need him to check the water heater again to make sure whether it is certainly true as your complaint or not what the errors are (nên khách quan chứ không phải kiểm chứng thông tin phàn nàn). If the cause is really by the broken water heater, I will replace it with a new one. khẳng định thực trạng chứ không phải đưa ra điều kiện Besides, I will discount on your rent for the period you did not have hot water and heating.

As you know, this problem was just incident issues bạn có thấy ý này của bạn mâu thuẫn với các ý trên không? ý trên bạn còn nghi ngờ về vấn đề phàn nàn, ý này bạn lại khẳng định vấn đề. I really do not want that to happen. Thus, I hope that you will trust me and will continue staying in my apartment.

Finally, I hope you will be satisfied with my solution, and I hope you get high accomplishment in your study.

Kind regards,
Mrs.Thompson

 

Bạn chưa giải quyết vấn đề 1 cách triệt để, thỏa đáng. Bạn hãy tham khảo các gợi ý sau để viết nhé:

- Cám ơn thư thông báo tình hình về hệ thống làm nóng trong căn hộ mà cô ấy đang thuê

- Xác định tình trạng thuê nhà: sinh viên năm 2 của trường Pedagogy English Medium thuê nhà ở đường công viên vào tháng 2 trước, tình trạng chỗ thuê tốt

- Thể hiện thái độ thông cảm với những khó khăn mà họ phải chịu khi hệ thống làm nóng bị hỏng gây ra

- Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân của vấn đề: đã hỏng 1 tuần trước, có 2 thợ đến sửa những vẫn chưa cải thiện được tình hình

- Xem xét đề nghị lắp bình nóng lạnh tự động tronh nhà tắm và thay thế hệ thống làm nóng mới

- Hướng giải quyết cuối cùng: hẹn ngày cụ thể, sớm nhất đến sửa và khắc phục sự cố

- Hy vọng sẽ làm hài lòng Niro và các khách thuê nhà khác; hy vọng họ vẫn sẽ tiếp tục thuê nhà của bạn

 

thanhlong116

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-04-2017

Bài viết: 32

• Sổ học bạ: 210
• Điểm thành tích: 168
• Điểm học bạ: 210
để anh bơm tinh trùng vào em cho em sướng cả đời, chịch nha
Gửi lúc: 18:21:30 ngày 21-07-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-07-22 14:20:49
Không có nhận xét!
u2E151
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này