TRA TỪ

Đề 445- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

A couple of weeks ago, your popular international travel magazine, in its 250th edition, published an article about my hometown in an effort to provide a bit more exposure to the travel-related activities in it. Well, while I appreciate this noble effort of yours, I regret to inform you that there is a factual error in your article that requires immediate correction.

In fact, your article in question says that the migratory birds visit our town during the month of April while the correct information is that they start to visit our hometown from early February. By the way, correcting this information on your magazine is very important for the livelihood of many people in my hometown because they heavily rely on the tourist spending of the visitors who come to visit our town in order to see these migratory birds.

Therefore, I would like to request you to please issue a correctional notice in your magazine’s next publication about the previous mistake so that the prospective tourists don’t get confused about the timing of the migratory birds’ visit to my hometown. Thank you for your consideration in advance.

Yours faithfully,

Antonio Perez

Direction: As if you are the editor of the magazine, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
precious02
Gửi lúc: 2020-05-12 15:12:46
Điểm: 6
2
quynh_02
Gửi lúc: 2020-05-12 23:07:30
Điểm: 6
3
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-05-09 19:26:13
Điểm: 5
4
han250305
Gửi lúc: 2020-05-07 17:49:10
Điểm: 4
5
starboyvn2020
Gửi lúc: 2020-05-09 18:44:01
Điểm: 3
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thongxuantranc4b2

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-06-2015

Bài viết: 37

• Sổ học bạ: 94
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 94
Dear Mr Perez, Thank you for your letter. I am surprised when I received your letter. In popular international travel magazine, in its 250th edition, I extremely interested in your hometown. Unfortunately, I have some confusion about the timing of the migratory bird’s visit to your hometown because of being careless. I am sorry about that. When I came to your hometown, I really loved the travel activities there. And I collected so much information to publish an article. I really didn’t know that my mistakes make bad influent on the livelihood of many people in your hometown
Gửi lúc: 23:59:49 ngày 12-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-14 20:20:33

Dear Mr Perez,
Thank you for your letter. I am surprised when I received your letter. In popular international travel magazine, in its 250th edition, I extremely interested in your hometown diễn đạt lại để làm rõ ý. Unfortunately, I have some confusion about the timing of the migratory bird’s dùng sở hữu cách với danh từ số nhiều visit to your hometown because of being careless trùng ý với từ confusion. I am sorry about that.

When I came to your hometown, I really loved the travel activities there. And I collected so much information to publish an article. I really didn’t know that my mistakes make bad influent on the livelihood of many people in your hometown làm rõ ý

Closing?

Signature?


Bạn chưa hoàn thiện cấu trúc thư. Bạn cần viết thư tới Antonio Perez với cương vị là biên tập viên của tạp chí du lịch để phản hồi về thư yêu cầu bạn sửa lại thông tin bài báo trên tạp chí du lịch số 250 vào 22 tuần trước như sau:

- Cám ơn sự đánh giá cao nỗ lực viết bài báo liên quan đến hoạt động du lịch ở quê của Antonio Perez dành cho bạn

- Đồng thời cũng cám ơn việc anh ấy đã chỉ ra lỗi sai thông tin trong bài báo của bạn và ghi nhận sự đóng góp đó

- Xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đưa sai thông tin như vậy và có hành động khắc phục như sau:

+ Xác nhận việc kiểm tra thông tin bài báo: loài chim di cư đến quê của anh ấy vào đầu tháng 2 thay vì đến vào tháng 4 như bài báo đã đưa tin

+ Việc sửa thông tin bài báo sẽ rất quan trọng vì thông tin bạn đã đưa ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương khi khách du lịch đến đây để tham quan loài chim này

- Khẳng định sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề và sửa thông tin cũng như công khai xin lỗi độc giả

- Cám ơn sự thành thật chia sẻ và chỉ ra lỗi sai của bài báo 1 lần nữa tới Antonio Perez

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1022

• Sổ học bạ: 383
• Điểm thành tích: 196
• Điểm học bạ: 383
Dear Mr. Antonio Perez, I am happy to know you are readers of our newspaper. Besides, I am really sorry because of without verifying the accuracy of the source of information, we have hurriedly posted the article about the month when the migrating birds will visit and rest in your hometown in April instead of February. That has affected their main source livelihood of many people in your hometown. On behalf of our reporter, I sincerely apologize to you and many people in your town. As editor-in-chief of the international travel newspaper, I admit that I have made a great mistake because I did not check the accuracy of information before publishing. I know this could create serious impacts on the earnings of many people your hometown. Thus, I will promptly make a reprint of my articles with all the untrue things corrected as you required. Besides, I will make a public apology to many people your hometown as well as the readers via our international travel newspaper. Moreover, I will deeply apologize to us via our Facebook page and you will see the rectification in the upcoming issue. Once again, I do apologize for anything inaccurate in our article. I am sure that there will be not the same situation taking place in the future. Hope you and many people your hometown are still our loyal readership of our newspaper. Kind regards, Julian Taylor
Gửi lúc: 23:07:30 ngày 12-05-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-05-14 21:03:09

Dear Mr. Antonio Perez,

I am happy to know you are readers danh từ số ít, chỉ có 1 người of our newspaper. Besides, I am really sorry because of without verifying the accuracy of the source of information, we have hurriedly posted the article about the month when the migrating birds will visit and rest in your hometown in April instead of February bạn cần dùng because khi dùng mệnh đề, cụm trạng ngữ without ...chỉ là trạng ngữ giải thích cho mệnh đề we have .... That has affected their main source livelihood of many people in your hometown. On behalf of our reporter, I sincerely apologize to you and many people in your town.

As editor-in-chief of the international travel newspaper, I admit that I have made a great mistake because I did not check the accuracy of information before publishing. I know this could create have (dùng với danh từ impact) serious impacts on the earnings of many people in (giới từ chỉ nơi chốn) your hometown. Thus, I will promptly make a reprint of my articles with all the untrue things corrected as you required  phải làm chứ không phải theo yêu cầu. Besides, I will make a public apology to many people your hometown as well as the readers via our international travel newspaper. Moreover, I will deeply apologize to us tôi xin lỗi chúng tôi? via our Facebook page and you will see the rectification in the upcoming issue.

Once again, I do apologize for anything inaccurate in our article. I am sure that there will be not the same situation taking place in the future. Hope you and many people your hometown are still our loyal readership danh từ chỉ người of our newspaper.

Kind regards,
Julian Taylor

 

Cách triển khai ý và diễn đạt của bạn chưa được tốt lắm, có nhiều ý bạn dùng từ loại và cấu trúc câu chưa đúng. Tuy nhiên, cơ bản nội dung phản hồi được thể hiện đầy đủ. Cố gắng hơn nhé.

Điểm: 6.5

hatuyetvymy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-01-2015

Bài viết: 117

• Sổ học bạ: 483
• Điểm thành tích: 226
• Điểm học bạ: 483
Dear Antonio Perez, My name is Margaret Robison. It is my pleasure for me to meet you. I am a journalist writing for "Elle" magazine. According to what you say:" There was incorrect information in my magazine" and I saw it. I am so sorry about that mistake. You know, when I was a little girl, I was very interested in bird-watching and I record their migration schedule but I haven't thought about mistakes in my notes. I wanted to write all of my information about the birds' migration schedule and that wish became truth. Now, I am a journalist. All paragraph I wrote is the truth but I don't know why this paragraph is wrong about the time. About that, I will tell the publisher to fix my paragraph. If I have any free time, I will spend my time going to your hometown to visit your town and see these migratory birds. And if I am lucky, we can meet each other in your hometown. I will communicate with my publisher to fix my mistake. If you can, can we meet each other in your hometown in early February, on the 1st or 5th of February? Thank you so much for your remind. If you don't remind me, I will be employed because of incorrect information, right? Have a nice day, Looking forward to your letter. Charlotte Robinson.
Gửi lúc: 21:40:39 ngày 12-05-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-14 20:54:37

Dear Antonio Perez,
My name is Margaret Robison. It is my pleasure for me to meet you không đúng nội dung theo thư đề bài. I am a journalist writing for "Elle" magazine. According to what you say:" There was incorrect information in my magazine" and I saw it mới có cụm trạng ngữ với according to ..., chưa có mệnh đề chính. I am so sorry about f[removed]xin lỗi) that mistake.

You know, when I was a little girl, I was very interested in bird-watching and I record their migration schedule but I haven't thought about mistakes in my notes.
I wanted to write all of my information about the birds' migration schedule and that wish became truth. Now, I am a journalist
không phải mối quan hệ thân thiết để kể về quá khứ. All paragraph I wrote is the truth but I don't know why this paragraph is wrong about the time.cần

About that, I will tell the publisher to fix my paragraph. If I have any free time, I will spend my time going to your hometown to visit your town and see these migratory birds. And if I am lucky, we can meet each other in your hometown. bạn phải là người khắc phục sự cố

I will communicate with my publisher to fix my mistake. If you can, can we meet each other in your hometown in early February, on the 1st or 5th of February? Thank you so much for your remind. If you don't remind me, I will be employed because of incorrect information, right? mối quan hệ của nhà báo với bạn đọc có cần thiết để gặp nhau không?

Have a nice day,

Looking forward to your letter.

Closing?

Charlotte Robinson.

 

Mối quan hệ trong bài viết không đúng, dẫn đến nội dung phản hồi không chính xác.

Bạn cần viết thư tới Antonio Perez với cương vị là biên tập viên của tạp chí du lịch để phản hồi về thư yêu cầu bạn sửa lại thông tin bài báo trên tạp chí du lịch số 250 vào 22 tuần trước như sau:

- Cám ơn sự đánh giá cao nỗ lực viết bài báo liên quan đến hoạt động du lịch ở quê của Antonio Perez dành cho bạn

- Đồng thời cũng cám ơn việc anh ấy đã chỉ ra lỗi sai thông tin trong bài báo của bạn và ghi nhận sự đóng góp đó

- Xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đưa sai thông tin như vậy và có hành động khắc phục như sau:

+ Xác nhận việc kiểm tra thông tin bài báo: loài chim di cư đến quê của anh ấy vào đầu tháng 2 thay vì đến vào tháng 4 như bài báo đã đưa tin

+ Việc sửa thông tin bài báo sẽ rất quan trọng vì thông tin bạn đã đưa ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương khi khách du lịch đến đây để tham quan loài chim này

- Khẳng định sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề và sửa thông tin cũng như công khai xin lỗi độc giả

- Cám ơn sự thành thật chia sẻ và chỉ ra lỗi sai của bài báo 1 lần nữa tới Antonio Perez

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Love you ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩๑

quangtrung1a4

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 25-11-2014

Bài viết: 1066

• Sổ học bạ: 540
• Điểm thành tích: 290
• Điểm học bạ: 540
hi
Gửi lúc: 21:00:27 ngày 12-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-05-13 21:51:59

Bạn cần viết thư tới Antonio Perez với cương vị là biên tập viên của tạp chí du lịch để phản hồi về thư yêu cầu bạn sửa lại thông tin bài báo trên tạp chí du lịch số 250 vào 22 tuần trước như sau:

Opening: Dear Antonio Perez,

Body:

- Cám ơn sự đánh giá cao nỗ lực viết bài báo liên quan đến hoạt động du lịch ở quê của Antonio Perez dành cho bạn

- Đồng thời cũng cám ơn việc anh ấy đã chỉ ra lỗi sai thông tin trong bài báo của bạn và ghi nhận sự đóng góp đó

- Xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đưa sai thông tin như vậy và có hành động khắc phục như sau:

+ Xác nhận việc kiểm tra thông tin bài báo: loài chim di cư đến quê của anh ấy vào đầu tháng 2 thay vì đến vào tháng 4 như bài báo đã đưa tin

+ Việc sửa thông tin bài báo sẽ rất quan trọng vì thông tin bạn đã đưa ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương khi khách du lịch đến đây để tham quan loài chim này

- Khẳng định sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề và sửa thông tin cũng như công khai xin lỗi độc giả

- Cám ơn sự thành thật chia sẻ và chỉ ra lỗi sai của bài báo 1 lần nữa tới Antonio Perez

Closing: Yours faithfully,

Signature: Chữ kí

Chữ kí sẽ xuất hiện dưới mỗi bài viết của bạn, để thay đổi chữ kí,

minhklo

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-11-2018

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 75
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 75
Thưa ông hoặc bà, Một vài tuần trước, tạp chí du lịch quốc tế nổi tiếng của bạn, trong phiên bản thứ 250, đã xuất bản một bài viết về quê hương của tôi trong một nỗ lực để cung cấp thêm một chút về các hoạt động liên quan đến du lịch trong đó. Vâng, trong khi tôi đánh giá cao nỗ lực cao quý này của bạn, tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng có một lỗi thực tế trong bài viết của bạn đòi hỏi phải sửa chữa ngay lập tức. Trong thực tế, bài viết của bạn trong câu hỏi nói rằng những con chim di cư đến thị trấn của chúng tôi trong tháng tư trong khi thông tin chính xác là chúng bắt đầu đến thăm quê hương của chúng tôi từ đầu tháng Hai. Nhân tiện, việc sửa thông tin này trên tạp chí của bạn rất quan trọng đối với sinh kế của nhiều người ở quê tôi vì họ phụ thuộc rất nhiều vào chi tiêu du lịch của những du khách đến thăm thị trấn của chúng tôi để xem những con chim di cư này. Do đó, tôi muốn yêu cầu bạn vui lòng đưa ra thông báo chỉnh sửa trong ấn phẩm tiếp theo của tạp chí về sai lầm trước đây để khách du lịch tiềm năng không bị nhầm lẫn về thời gian của chuyến thăm của những con chim di cư đến quê hương tôi. Cảm ơn bạn đã xem xét trước. Trân trọng, Antonio Perez
Gửi lúc: 20:35:33 ngày 12-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-05-13 21:52:43

Bạn cần viết thư tới Antonio Perez với cương vị là biên tập viên của tạp chí du lịch để phản hồi về thư yêu cầu bạn sửa lại thông tin bài báo trên tạp chí du lịch số 250 vào 22 tuần trước như sau:

Opening: Dear Antonio Perez,

Body:

- Cám ơn sự đánh giá cao nỗ lực viết bài báo liên quan đến hoạt động du lịch ở quê của Antonio Perez dành cho bạn

- Đồng thời cũng cám ơn việc anh ấy đã chỉ ra lỗi sai thông tin trong bài báo của bạn và ghi nhận sự đóng góp đó

- Xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đưa sai thông tin như vậy và có hành động khắc phục như sau:

+ Xác nhận việc kiểm tra thông tin bài báo: loài chim di cư đến quê của anh ấy vào đầu tháng 2 thay vì đến vào tháng 4 như bài báo đã đưa tin

+ Việc sửa thông tin bài báo sẽ rất quan trọng vì thông tin bạn đã đưa ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương khi khách du lịch đến đây để tham quan loài chim này

- Khẳng định sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề và sửa thông tin cũng như công khai xin lỗi độc giả

- Cám ơn sự thành thật chia sẻ và chỉ ra lỗi sai của bài báo 1 lần nữa tới Antonio Perez

Closing: Yours faithfully,

Signature: Chữ kí

hacker
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này