TRA TỪ

Đề 444- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Samantha,

How lovely it is to receive your letter exactly when I was thinking of you. I am so happy that things are wonderful at your end. I am overwhelmed to be invited to your birthday party in the coming 24th November 2020. I wish you an advance happy birthday and thank you for inviting me. It means a lot to me.

I sincerely wish to meet you at your birthday party to say happy birthday in person, but unfortunately, the date contradicts our board meeting schedule. It saddens me to say that I will not be able to make it as I will be at the meeting the whole day. This meeting is utterly important for all the staffs and there is no way to skip it. I wish I truly could!

I would, however, like to meet you sometime in December as I will visit your city during this time. I will bring you a birthday present and I am sure we will enjoy our time together.

With lots of love and best wishes for our lovely birthday girl.

Sonia

Direction: As if you are Samantha, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
quynh_02
Gửi lúc: 2020-04-28 20:39:30
Điểm: 7
2
thongxuantranc4b2
Gửi lúc: 2020-04-25 17:19:52
Điểm: 6
3
precious02
Gửi lúc: 2020-04-28 23:44:47
Điểm: 6
4
han250305
Gửi lúc: 2020-04-23 22:08:31
Điểm: 5
5
hatuyetvymy
Gửi lúc: 2020-04-26 10:28:05
Điểm: 5
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Ronhnc

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-05-2019

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 93
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 93
Dear Samantha,mong duyet mik How lovely it is to receive your letter exactly when I was thinking of you. I am so happy that things are wonderful at your end. I am overwhelmed to be invited to your birthday party in the coming 24th November 2020. I wish you an advance happy birthday and thank you for inviting me. It means a lot to me. I sincerely wish to meet you at your birthday party to say happy birthday in person, but unfortunately, the date contradicts our board meeting schedule. It saddens me to say that I will not be able to make it as I will be at the meeting the whole day. This meeting is utterly important for all the staffs and there is no way to skip it. I wish I truly could! I would, however, like to meet you sometime in December as I will visit your city during this time. I will bring you a birthday present and I am sure we will enjoy our time together. With lots of love and best wishes for our lovely birthday girl. Sonia Direction: As if you are Samantha, read the letter and give a suitable response.
Gửi lúc: 23:46:28 ngày 28-04-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-04-29 20:38:23

Bạn cần viết thư tới Sonia với cương vị là Samantha để phản hồi về sự từ chối đến dự tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 như sau:

Opening: Dear Sonia,

Body:

- Cảm thấy vui khi nhận được thư của cô ấy và biết rằng cô ấy đã nghĩ về bạn và lời mời tới dự tiệc sinh nhật của bạn rất có ý nghĩa với cô ấy

- Nói về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 và dự định mời bạn bè của bạn, trong đó có Sonia

- Cảm thấy tiếc khi cô ấy không thể đến dự sinh nhật bạn, song lại thông cảm vì nguyên nhân: do kế hoạch họp hội đồng quản trị của công ty cô ấy trùng ngày với ngày sinh nhật của bạn, và cô ấy không thể vắng mặt ở cuộc họp này được

- Động viên cô ấy vì các bạn sẽ có nhiều dịp khác để gặp nhau

- Thể hiện thái độ vui mừng và hào hứng khi biết cô ấy sẽ đến thăm bạn vào tháng 12 và sẽ mang theo quà sinh nhật cho bạn. Bạn có thể cám ơn trước vì điều đó và đồng thời cám ơn những lời chúc mừng sinh nhật của cô ấy

- Mong chờ gặp cô ấy

CLosing: Love,

Signature: Samantha

naber ,,,,,,,

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 775

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 361
• Điểm học bạ: 470
Dear Sonia, I feel a bit sad when you could not come to my birthday in the coming November 24. In fact, I am very sympathetic with your job because if I had been in your circumstance, I would have had no other choice than to refuse to go the birthday party. I actually was extremely happy and excited when I know that you are going to visit me in December in my city. Meeting you is too great with me. In this busy life, it is great to have such a good friend like you. Hence, I will be your best tour guide. I will take you to beautiful places to visit and enjoy wonderful moments in my city. We will take lots of photos to keeps those sweet moments. Thus, in the next letter, could you tell me the time and date of your flight? I will pick you up at the airport. Thank you so very much for the kind birthday wish you sent me. I feel very happy for your warm wishes. I hope everything is still under control in your job. Don't work too hard and remember to take care of yourself carefully. Write to me soon. Yours, Samantha
Gửi lúc: 23:44:47 ngày 28-04-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-04-29 21:32:11

Dear Sonia,

I feel a bit sad when you could not come to my birthday in the coming November 24. In fact, I am very sympathetic with your job because if I had been in your circumstance hoàn cảnh nào? nên giải thích rõ ràng bằng mệnh đề quan hệ, I would have had dùng câu điều kiện loại 2, điều kiện không có thật ở hiện tại no other choice than to refuse to go the birthday party dùng ý would not miss the important board meeting.

Actually, (từ nối đứng ở đầu câu) I actually was extremely happy and excited when I know that you are going to visit me in December in my city. Meeting you is too great with me. In this busy life, it is great to have such a good friend like you. Hence, I will be your best tour guide. I will take you to beautiful places to visit and enjoy wonderful moments in my city. We will take lots of photos to keeps those sweet moments. Thus, in the next letter, could you tell me the time and date of your flight? I will pick you up at the airport.

Thank you so very much for the kind birthday wishes (danh từ số nhiều) you sent me. I feel very happy for your warm wishes.

I hope everything is still under control in your job will be successful (công việc của Sonia không có gì bất ổn cảm chỉ là cuộc họp hội đồng quản trị thôi). Don't work too hard and remember to take care of yourself carefully. Write to me soon.

Yours,
Samantha

Bạn viết bài tạm ổn về ý và nội dung, song cách giải quyết vấn đề của bạn chưa được tốt lắm. Bạn hãy cố gắng hơn ở cách chọn ý và diễn đạt nhé.

Điểm: 6.5

 

imlanglavang102

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-03-2018

Bài viết: 226

• Sổ học bạ: 194
• Điểm thành tích: 70
• Điểm học bạ: 194
Dear Sonia, I am glad when I received your letter. How are you?. At present Do you busy work ? It has been a long time we didn't meet, I feel very remember you. We had met since we went go to married's Nam in 2018. So I sympathize with you, because I busy work's your. You try to finish working and happy success you. I think you about a present, you have promised to bring to you. When you have finished work, you go to your city. We will together go sightseeing round city and eat those we enjoy. We will guide's your. We will talk about city history, I will give you go to the famous place such as HoChiMinh's museum, one's church, Hotay lake, Ho Guom Lake, pagoda'VanMieu ... We will eat those famous' eat such as pho, bun cha,.. At dinner, We will meet your class university, they want to meet you ....We can contract for me before one day. I will leave work today. your best [removed]
Gửi lúc: 22:51:25 ngày 28-04-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-04-29 21:22:38

Dear Sonia,
I am glad when I received your letter. How are you?. At present Do you busy work ? It has been a long time since we didn't meet last met, so I feel very remember you. We had met since we went go to married's Nam in 2018. So I sympathize with you, because I busy work's your làm rõ ý. You try to finish working and happy success you.?
I think you about a present, you have promised to bring to you?. When you have finished work, you go to your city. We will together go sightseeing round city and eat those food we enjoy. We will guide's your. We will talk about city history, I will give you go to the famous place such as HoChiMinh's museum, one's church, Hotay lake, Ho Guom Lake, pagoda'VanMieu ... We will eat those famous' eat such as pho, bun cha,.. At dinner, We will meet your class university, they want to meet you ....We can contract for me before one day. I will leave work today. không phù hợp nội dung

your best
[removed]

Closing?

Signature?

Bạn viết bài không đúng ngữ pháp, không diễn đạt đúng ý. Bạn cần viết thư tới Sonia với cương vị là Samantha để phản hồi về sự từ chối đến dự tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 như sau:

Opening: Dear Sonia,

Body:

- Cảm thấy vui khi nhận được thư của cô ấy và biết rằng cô ấy đã nghĩ về bạn và lời mời tới dự tiệc sinh nhật của bạn rất có ý nghĩa với cô ấy

- Nói về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 và dự định mời bạn bè của bạn, trong đó có Sonia

- Cảm thấy tiếc khi cô ấy không thể đến dự sinh nhật bạn, song lại thông cảm vì nguyên nhân: do kế hoạch họp hội đồng quản trị của công ty cô ấy trùng ngày với ngày sinh nhật của bạn, và cô ấy không thể vắng mặt ở cuộc họp này được

- Động viên cô ấy vì các bạn sẽ có nhiều dịp khác để gặp nhau

- Thể hiện thái độ vui mừng và hào hứng khi biết cô ấy sẽ đến thăm bạn vào tháng 12 và sẽ mang theo quà sinh nhật cho bạn. Bạn có thể cám ơn trước vì điều đó và đồng thời cám ơn những lời chúc mừng sinh nhật của cô ấy

- Mong chờ gặp cô ấy

CLosing: Love,

Signature: Samantha

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1022

• Sổ học bạ: 383
• Điểm thành tích: 196
• Điểm học bạ: 383
Dear Sonia, Thank you for writing in letting me know why you cannot come to my birthday in the coming November 24. Actually, I understand you very much. I know that your job should always be a priority and I also know that you never postpone our date except any specific reasons. Therefore, I totally sympathize with your situation and you do not need to worry about not being able to attend my birthday as planned. As regards your suggestion for our meeting in December, I am very happy when you are going to visit in December. I think this is really a good chance for us to meet and tell each other the jobs and visit the most beautiful places in my city. Thus, I have already made a perfect plan for your trip with many interesting things for you to discover my country. Thank you for the warm birthday greetings that you have for me. I am very glad to hear that you are planning to give me a late birthday present on my birthday. To be honest, I want to tell you that you should not need to give the presents for me because you come to visit me, I am really very happy. This is the biggest present for me. Wish everything you do be successful. By the way, could you please let me know the exact time so that I can arrange time and my business at the company to meet you in December? I look forward to hearing from you soon. Best, Samantha
Gửi lúc: 20:39:30 ngày 28-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-29 21:18:47

Dear Sonia,

Thank you for writing in letting dùng to V chỉ mục đích me know why you cannot come to my birthday in the coming November 24. Actually, I understand you very much. I know that your job board meeting should always be a priority and I also know that you never postpone our date except any specific reasons. Therefore, I totally sympathize with your situation and you do not need to worry about not being able to attend my birthday as planned.

As regards Regarding to your suggestion for our meeting in December, I am very happy when you are going to visit my city in December đã nhắc đến vế trước rồi. I think this is really a good chance for us to meet and tell each other the jobs and visit the most beautiful places in my city. Thus, I have already made a perfect plan for your trip with many interesting things for you to discover my country.

Thank you for the warm birthday greetings that you have for me. I am very glad to hear that you are planning to give me a late birthday present on my birthday. To be honest, I want to tell you that you should not need to give the presents danh từ số ít for to me because you come to visit me, I am really very happy your coming is my happiness. This is the biggest present for me.

Wish everything you do be chia động từ, lùi thì ở mệnh đề ao ước successful. By the way, could you please let me know the exact time so that I can arrange time and my business at the company to meet you in December? I look forward to hearing from you soon.

Best,
Samantha

Cách phản hồi của bạn khá rõ ràng và đầy đủ nội dung. Tuy nhiên, bạn nên chú ý một số cách diễn đạt cũng như đề cập rõ ràng đến nguyên nhân Sonia từ chối lời mời tới dự tiệc sinh nhật của bạn.


 

duongnhat123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-08-2019

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 146
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 146
ngu như bò
Gửi lúc: 20:12:37 ngày 28-04-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-04-28 21:13:34

Bạn cần viết thư tới Sonia với cương vị là Samantha để phản hồi về sự từ chối đến dự tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 như sau:

Opening: Dear Sonia,

Body:

- Cảm thấy vui khi nhận được thư của cô ấy và biết rằng cô ấy đã nghĩ về bạn và lời mời tới dự tiệc sinh nhật của bạn rất có ý nghĩa với cô ấy

- Nói về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật của bạn vào ngày 24/11/2020 và dự định mời bạn bè của bạn, trong đó có Sonia

- Cảm thấy tiếc khi cô ấy không thể đến dự sinh nhật bạn, song lại thông cảm vì nguyên nhân: do kế hoạch họp hội đồng quản trị của công ty cô ấy trùng ngày với ngày sinh nhật của bạn, và cô ấy không thể vắng mặt ở cuộc họp này được

- Động viên cô ấy vì các bạn sẽ có nhiều dịp khác để gặp nhau

- Thể hiện thái độ vui mừng và hào hứng khi biết cô ấy sẽ đến thăm bạn vào tháng 12 và sẽ mang theo quà sinh nhật cho bạn. Bạn có thể cám ơn trước vì điều đó và đồng thời cám ơn những lời chúc mừng sinh nhật của cô ấy

- Mong chờ gặp cô ấy

CLosing: Love,

Signature: Samantha

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này