TRA TỪ

Đề 443- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear George,

You were so kind and a godsend to look after me after I was involved in an accident last Monday. I am writing to express my immeasurable admiration for your altruistic and brave action.

I am Simon Annand, a math teacher at the Cherry Blossom high school, and I live with my family at 24 Abbey Rise Street, London. On my way to the school at around 8.30 am last Monday, my motorbike crashed with a private car near Aberdeen Drive and I lost control. I was severely injured and could not move or pick up my bike. If you had not decided to help me, the situation could have been worse.

I am so grateful to you for your kind help and generous words. You even took the burden to take me to a nearby hospital and that was so noble of you. I cannot express enough how thankful I am to you. When my parents and wife heard about how courageously you assisted me, they prayed for you even though they have never met you before.

I regret that I could not thank you enough. Please accept my invitation to visit our home at your convenience and allow my family to thank you properly. I have recovered quickly and the thanks go to you. Please visit us with your family and let our brief encounter becomes an opportunity to know you more.

Yours truly,

Simon

Direction: As if you are George, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
thongxuantranc4b2
Gửi lúc: 2020-04-21 22:03:49
Điểm: 7
2
precious02
Gửi lúc: 2020-04-21 23:39:41
Điểm: 7
3
han250305
Gửi lúc: 2020-04-16 18:17:27
Điểm: 6
4
bunny1993
Gửi lúc: 2020-04-17 23:08:25
Điểm: 6
5
vothithungan0812
Gửi lúc: 2020-04-20 19:57:37
Điểm: 5
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 775

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 361
• Điểm học bạ: 470
Dear Mr. Simon, I am very happy to receive your letter and hear that you are getting better now. I hope you will recover promptly. The accident was so terrible. When I saw you lying on the street, the only thing I could do for you is that taking you to the nearest hospital as quickly as possible, furthermore, helping people who are in troubles also bring me the happiness and pleasure in my life. Therefore you do not need to thank me because what I did is from my heart, in such emergency condition, I only think of helping you. Therefore, I hope that after the accident happened, you should be more careful while joining the traffic in order to protect not only yourself but also others. Thank you very much for your invitation. In fact, I am working for my own company, there is usually an increase in the number of customers in summer months, therefore, I am afraid that I cannot arrange my work to visit your house. I am sorry for you, really sorry. Once again, I must sadly decline your generous invitation. I hope you strength will recover and soon come back to work. Also, I will bless for you and I will visit you in near future when I have time. Please give my best wishes to your parents and your wife. Don’t hesitate to write to share your work and your health. I am looking forward to your soonest response. Kind regards, George
Gửi lúc: 23:39:41 ngày 21-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-23 10:04:32

Dear Mr. Simon,

I am very happy to receive your letter and hear that you are getting better now. I hope you will recover promptly.

The accident was so terrible. When I saw you lying on the street, the only thing I could do for you is that nếu bạn dùng that thì cần dùng mệnh đề danh ngữ taking you to the nearest hospital as quickly as possible, nên tách ý để tránh câu run-on furthermore, helping people who are in troubles also brings chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít (helping..) me the happiness and pleasure in my life. Therefore, you do not need to thank me because what I did is from my heart, in such emergency condition, I only think of helping you. Therefore, I hope that after the accident happened, you should be more careful while joining the traffic in order to protect not only yourself but also others.

Thank you very much for your invitation to your house (cụ thể lời mời). In fact, I am working for my own company, there is usually an increase in the number of customers in summer months, therefore, I am afraid that I cannot arrange my work to visit your house soon. I am sorry for you, really sorry. bạn có thể hứa sẽ sắp xếp thời gian để có thể đến nhà anh ấy vào 1 dịp khác thì sẽ thuyết phục hơn

Once again, I must sadly decline your generous invitation. I hope you strength will recover and soon come back to work. Also, I will bless for you and I will visit you in near future when I have time. Please give my best wishes to your parents and your wife. Don’t hesitate to write to share your work and your health. I am looking forward to your soonest response.

Kind regards,
George

Bạn viết bài khá ổn về nội dung, cách triển khai ý và nội dung thể hiện được tương đối đầy đủ nội dung của bài. Tuy nhiên, có 1 nội dung bạn chưa đề cập đến, đó là thể hiện thái độ biết ơn khi các thành viên trong gia đình anh ấy đã luôn cầu nguyện cho mình. Hơn nữa, có 1 số ý bạn cần bỏ bớt 1 số chi tiết cũng như tách ý để tránh câu run-on nhé.

 

an_nguyen_05

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-03-2016

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 70
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 70
Dear Simon, I am so happy to received your letter. Thankfully you are ok now. About the accident, I think everybody will act like that. So, you can not concern about that. I am so glad to make friend with you. I promise, I and my family will visit your home as soon as possible. Best regards, George
Gửi lúc: 23:32:45 ngày 21-04-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-04-22 09:59:25

Dear Simon,
I am so happy to received động từ nguyên thể sau to your letter. Thankfully you are ok now làm rõ ý. About the accident, I think everybody will act like that. So, you can not concern about that. tại sao lại không quan tâm?
I am so glad to make friend with you. I promise, I and my family will visit your home as soon as possible.

Best regards,

George

Bạn viết bài chưa rõ ràng cả về cách diễn đạt lẫn nội dung phản hồi. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện nội dung sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Simon và biết anh ấy đã bình phục sau vụ tai nạn

- Nhắc lại về vụ tai nạn thứ 2 tuần trước: Khi thấy vụ tai nạn xảy ra, bạn thấy có người bị thương thì đã sẵn sàng giúp đỡ đưa anh ấy vào viện

+ Xem việc giúp đỡ cứu người là việc tốt nên làm

+ Cảm thấy vui và hạnh phúc khi có thể giúp đưa anh vào viện và cấp cứu kịp thời để tình trạng không trở nên tồi tệ hơn

- Thể hiện thái độ biết ơn khi các thành viên trong gia đình anh ấy đã luôn cầu nguyện cho mình

- Rất vui khi nhận được lời mời tới nhà chơi của anh ấy, cũng xem đây là 1 cơ hội để có thể biết được những con người luôn trân trọng những người đã giúp đỡ mình. Từ đó, chấp nhận lời mời đó và hẹn lịch cụ thể

- Hy vọng sẽ sớm gặp lại họ

PHAN AN NGUYÊN

Hoaitrinh94

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-02-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 71
• Điểm thành tích: 45
• Điểm học bạ: 71
Dear simon,nnI’m very happy when received your letter. nI’m write this letter to inform you that I very pleasure with your invitation. You are so kind, I also want to know you more. So if your family free in sunday evening this week I want to visit your house. This is my phone number: 0987654321 . If you isn’t free in this time please let me know soon! nnRegards,nGeorge
Gửi lúc: 21:55:52 ngày 21-04-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-04-22 09:49:52

Dear simon,viết hoa tên riêng

nnI’m very happy when received dùng Ving sau when hoặc dùng mệnh đề your letter. nI’m write dùng Ving sau tobe this letter to inform you that I thiếu động từ very pleasure with your invitation. You are so kind,thiếu sự chuyển ý I also want to know you more. So không dùng so đầu câu if your family thiếu động từ free in sunday evening this week, I want to visit your house. This is my phone number: 0987654321 . If you isn’t chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ 2 free in this time please let me know soon!

nnRegards,

nGeorge

Bạn mới chỉ phản hồi 1 nội dung về lời mời tới nhà chơi, mà lại chưa được rõ ràng, gãy gọn lắm (bởi cách diễn đạt của bạn). Bạn nên lưu ý hoàn thiện các nội dung khác như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Simon và biết anh ấy đã bình phục sau vụ tai nạn

- Nhắc lại về vụ tai nạn thứ 2 tuần trước: Khi thấy vụ tai nạn xảy ra, bạn thấy có người bị thương thì đã sẵn sàng giúp đỡ đưa anh ấy vào viện

+ Xem việc giúp đỡ cứu người là việc tốt nên làm

+ Cảm thấy vui và hạnh phúc khi có thể giúp đưa anh vào viện và cấp cứu kịp thời để tình trạng không trở nên tồi tệ hơn

- Thể hiện thái độ biết ơn khi các thành viên trong gia đình anh ấy đã luôn cầu nguyện cho mình

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1022

• Sổ học bạ: 383
• Điểm thành tích: 196
• Điểm học bạ: 383
Dear Mr. Simon Annand, I am very happy hearing that you are recovering well. I also feel happy when you give me your heartfelt gratitude. In fact, I think if someone seen you in that situation, they would have helped you like what I did. Perhaps you often hear that if you help someone sincerely, others will help you. Helping one another is the needed and inevitable duty of everyone. I always believe in the rule ‘turn around comes around’ that if we give good things, we will receive good things in turn. In reality, the accident happened due to the carelessness of participants traffic, therefore, after this accident, you should be more careful when participating in traffic. Thank for inviting me to your house to meet your family and we can get to know each other. Your invitation is great, I love it. But I am afraid that I have to refuse your invitation because I will be having an internship in two months, it begins from the April and ends in June, I cannot go there. I am sorry because there are some things which I could not foresee. I am genuinely sorry to refuse your invitation. I hope your health daily is better then you soon come back with your routine works. Besides, don't worry too much about what I have helped you, I only think a simple way the world will be better if everyone learns how to live not only for themselves but also for others. Don't forget to send my best regards to your family. Best regards, George Thưa cô, cho em hỏi câu tiếng Anh này ạ. Em viết: At that time, there was so much fun that I still remember now Cô chữa: cô gạch mệnh đề phụ của em đi và cô ghi mệnh đề này không được hợp lý. Nếu như em thay mệnh đề that I still remember now thành that I have never forogtten it có được không ạ. Em viết lại cả câu cô xem giúp em nhé: At that time, there was so much fun that I have never forgotten it. Cảm ơn cô.
Gửi lúc: 21:56:49 ngày 21-04-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-04-23 09:47:35

Dear Mr. Simon Annand,

I am very happy hearing dùng to V sau tính từ that you are recovering well. I also feel happy when you give send me your heartfelt gratitude. In fact, I think if someone (quá khứ hoàn thành trong câu điều kiện loại 3) had seen you in that situation, they would have helped you like what I did.

Perhaps you often hear that if you help someone sincerely, others will help you không cần thiết. I think (nên bày tỏ quan điểm) Helping one another is the needed and inevitable duty of everyone when seeing an accident. I always believe in good things in our life (bạn đang muốn đề cập đến luật nhân quả, thế nhưng nó không thực sự cần thiết, bạn chỉ cần nhấn mạnh đến sự giúp đỡ và những việc tốt khi thấy người gặp tai nạn thôi (để gắn vào việc làm giúp đỡ mọi người trong thư này) the rule ‘turn around comes around’ that if we give good things, we will receive good things in turn. nên gắn vào thông tin về vụ tai nạn ở đề bài để triển khai

In reality, the accident happened due to the carelessness of participants traffic, therefore, after this accident, you should be more careful when participating in traffic.

Thank for inviting me to your house to meet your family and we can get to know each other. Your invitation is great, I love it. But I am afraid that I have to refuse your invitation because I will be having an internship in for two months, it which (đại từ quan hệ thay thế cho danh từ an intership) begins from the April and ends in June nếu dùng from thì cần dùng from + time + to + time; nếu bạn muốn dùng động từ thì cần sửa thành begins in April and ends in June, I cannot go there đã được thể hiện ở từ refuse rồi. I am sorry because there are some things which I could not foresee. thay vì từ chối, bạn có thể hẹn đến vào thời điểm khác thì sẽ hợp lý hơn, đó là cơ hội để kết bạn mà

I am genuinely sorry to refuse your invitation. I hope your health daily (là tính từ thì cần dùng trước danh từ) is better then you soon come back with your routine works. Besides, don't worry too much about what I have dùng quá khứ đơn helped you, thiếu sự chuyển ý I only think it is a good thing that I should do. a simple way the world will be better if everyone learns how to live not only for themselves but also for others .

Don't forget to send my best regards to your family.

Best regards,
George

 

Bạn giải quyết vấn đề dường như chưa được thuyết phục lắm, có nhiều ý mang tính chất lý thuyết về luật nhân quả. Hơn nữa, bạn cũng cần xem lại cách chọn lọc ý nhé.

Điểm: 5.5

P/S:

At that time, there was so much fun that I still remember now. Nếu dịch ý này sẽ có nghĩa là: có quá nhiều niềm vui đến nỗi tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Bạn thấy nghĩa này có hợp lý không?
At that time, there was so much fun that I have never forgotten it.Nếu dịch thì có nghĩa: có quá nhiều niềm vui đến nỗi tôi chưa bao giờ quên nó. Có hợp lý không bạn?

Thay vì cố vận dụng cấu trúc so ...that thì bạn có thể bỏ mệnh đề sau đi. Hoặc bạn có thể viết: At that time, there was much fun that I will never forget.(không dùng so ...that (quá ...đến nỗi) thì bạn dùng mệnh đề quan hệ.

Trananhthanhnga

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-12-2017

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 25
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 25
Dear Simon I received your letter. first congratulate you for passing the danger.about your accident I think There will be others who will help you, not necessarily me.I'm just the first to see you and help you.This is only natural to see someone in an accident help them and save them. But I'm also glad you didn't forget me.Thank you for your heart to someone who accidentally saved you like me.Thanks for the invitation to your home.I will send you the letter and come to your house next time.Hope you will be more careful next time.Wish your family happy. yours truly, George
Gửi lúc: 21:22:37 ngày 21-04-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-04-22 09:54:28

Dear Simon,
I received your letter. first congratulate you for passing the danger chưa đúng cấu trúc congratulate sb on doing sth và cũng chưa đúng từ vựng.about your accident, I think There will be others who will help you, not necessarily me diễn đạt lại.I'm dùng quá khứ đơn đối với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ just the first to see you and help you.This is only natural to see someone in an accident help them and save them.diễn đạt lại
But I'm also glad you didn't forget me.Thank you for your heart gratitude to someone who accidentally saved you like me.Thanks for the invitation to your home.I will send you the letter and come to your house next time thể hiện sự đồng ý hay không.Hope you will be more careful next time.Wish your family happy.dùng danh từ sau wish
yours truly,
George

Nhìn chung, bạn nắm được yêu cầu về nội dung phản hồi, song các ý diễn đạt của bạn chưa được tốt lắm. Bạn cần xem xét để luyện viết nhiều hơn, diễn đạt và vận dụng từ vựng cũng như ngữ pháp nhiều hơn.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này