TRA TỪ

Đề 441- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Mim,

Its been a while since I have received your letter. Hopefully, you are doing great. How are Eric, Sumi and Amelia doing? I wish I could visit you and spend some quality time with you all.

I have recently joined a large telecommunication company in Brisbane as a project manager and I am enjoying the job. Are you still taking the yoga classes? Do you still read books the way you did in the past? I wish I have been a passionate reader like you. Have you finished reading 'Lady Susan' by Jane Austen that you borrowed from me about a year ago? I quite enjoyed reading it and this book is special to me as my grandmother gave it to me on my 14th birthday. This book is a reminder of her who had been a loving personality and an idol in my teenage. I hope you enjoyed reading it as much as I did and you would not mind returning it. I consider it one of the greatest possessions of mine.

I would really appreciate if you can return the book via the postal service at your convenience. If you are yet to finish it, send me after you read it.

Why don't you visit us sometime during the summer vacation? We would be glad to have you at our home.

With lots of love,

Ella

Direction: As if you are Mim, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
quynh_02
Gửi lúc: 2020-03-30 23:21:37
Điểm: 8
2
precious02
Gửi lúc: 2020-03-31 23:10:45
Điểm: 7
3
Jacobdavis
Gửi lúc: 2020-03-30 21:40:21
Điểm: 6
4
lequyenpro
Gửi lúc: 2020-03-27 21:06:43
Điểm: 5
5
phuongnhitienganh
Gửi lúc: 2020-03-27 21:37:19
Điểm: 5
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vudangthaibinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-05-2014

Bài viết: 247

• Sổ học bạ: 375
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 375
Dear Ella,

I am very happy to receive your letter. Eric, Sumi and Amelia are learning cooking. The food they are practicing is really terrible. I could not stand the smell of it.

Actually, I have just joined a book production company and I will be going to work near your company at next weekend. Until then, I will enlist to visit you. Well, I'll give you the book back then because I've finished it. You know, I'm really lucky to have borrowed such a good book from you. It was really helpful to me and it helped me change my own life. Yes, it helped me to love more than ever.I know, it's precious to you. I'll pay you soon, when I'm in a business trip next weekend. My company has a project and this book reminds me of great ideas. So I will not return it to you in the post, I will give it to you personally and I will tell you about my business trip and ideas.I think you will be interested in it.

And of course in the summer vacation I will visit you,too. So see you next weekend.

Yours,
Mim
Gửi lúc: 22:44:25 ngày 31-03-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-04-02 19:30:08

Dear Ella,

I am very happy to receive your letter. Eric, Sumi and Amelia are learning cooking. The food they are practicing is really terrible. I could not stand the smell of it.phản hồi về sức khỏe

Actually, I have just joined a book production company and I will be going to work near your company at next weekend. Until then, I will enlist to visit you phản hồi về công việc của Ella. Well, văn phong giao tiếp I'll give you the book back then because I've finished dùng quá khứ đơn đối với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ it. You know, I'm really lucky dùng từ miêu tả không đúng to have borrowed such a good book from you. It was is (dùng hiện tại đơn để miêu tả) really helpful to me and dùng mệnh đề chỉ nguyên nhân chứ không phải mệnh đề độc lập it helped me change my own life. Yes, it helped me to love more than ever.diễn đạt để làm rõ ý I know, it's precious to you. I'll pay return you soon, when I'm in a business trip next weekend. My company has a project and this book reminds me of great ideas. So không dùng so đầu câu I will not return it to you in the post, I will give it to you personally and I will tell you about my business trip and ideas.I think you will be interested in it.

And of course in the summer vacation I will visit you,too. So see you next weekend.Yours,

Mim

 

Bạn viết bài rất rối và chưa hoàn thiện nội dung. Hãy chú ý luyện viết nhiều hơn để làm rõ các nội dung sau:

Giáo viên chấm điểm : giaovien_lytran
Ngày chấm : 2020-03-31 21:22:04
Điểm: 3/10
 | Xem nhận xét của giáo viên [xem]
Xóa
Sửa

Dear Ella,

We miss you so much,too. How are you and your family? Is your work still advantagedùng tính từ sau tobe? I hope we will meet each other in one day and I have lots of things i wanna tell you due to talk through social media is disadvantage chú ý diễn đạt để làm rõ ý. Eric, Sumi and Amelia is chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều still watching TV and they are very mischievous.

Now I don't take the yoga class because of the coronavirus. I must stay at home all the time and my parents don't permit me to go out. I've heard that your area is still safe but you and your family need to be more careful more. And i viết hoa đại từ nhân xưng I really love your book,tách ý i read and did it I finished reading it, so i will bring back to you soon via the postal service. The story makes me realize a lot even if she loved a boy who didn't love herlàm rõ ý. Then she was brave and faced to face many challenges to make him attention myself she, he, him là ai?. Generally i got many things from this story, from this book. I also don't forget to thank you borrowed me this book lol.?

Ah remember to message me back your address^^ Hope to see you soon?


Your cute friend,

Mim

Bạn chưa biết cách viết câu, vận dụng cấu trúc ngữ pháp và diễn đạt để truyền tải ý. Do đó, nội dung bài viết của bạn chưa được làm rõ. Bạn cần cố gắng nhiều hơn nhé, chú ý luyện viết nhé. Bạn có thể tham khảo nội dung như sau để viết bài nhé:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư

- Cám ơn Ella đã hỏi thăm bạn cũng như các thành viên trong gia đình bạn gồm Eric, Sumi và Amelia. Sau đó có thể phản hồi lời hỏi thăm đó

- Chúc mừng cô ấy vì đã làm việc với cương vị là quản lý dự án ở công ty viên thông lớn ở Brisbane

- Phản hồi các câu hỏi của cô ấy về việc bạn có tham gia lớp học yoga hay không; thói quen và đam mê đọc sách của bạn như thế nào, có thay đổi hay không

- Phản hồi về việc đọc cuốn sách "Lady Susan": bạn đã đọc xong hay chưa; bạn cảm nhận nó như thế nào

- Xác nhận việc sẽ trả lại cuốn sách đó cho Ella (đề cập đến sự ý nghĩa của cuốn sách đó với cô ấy)

- Việc trả lại cuốn sách thông qua dịch vụ của bưu điện: bạn sẵn sàng làm việc đó

- Phản hồi lời mời tới nhà cô ấy vào kì nghỉ hè với sự chào mừng của gia đình cô ấy: hứa sẽ sắp xếp thời gian và sẽ đến thăm gia đình cô ấy

Namikita - chan

precious02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2014

Bài viết: 775

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 361
• Điểm học bạ: 470
Dear Ella, It has been a long time we have not seen each other since the last time we met. Both you and I are really busy with our work, that is the reason why we cannot gather together regularly. But, thanks to your letter which arrived here yesterday, I just learned that you are working for a huge telecommunication company in Brisbane and you love this job. This job sounds great and challenging, you will have a chance to show your ability and apply your knowledge into practical situations. I would like to congratulate you for getting a job. In addition, thank you for asking Eric, Sumi and Amelia. They are fine now, and they often tell me that they wish they would meet you in the near future. To me, currently, I have employed as an import-export staff in Wan Hai Lines shipping company. Although, they paid not much but exciting, I can communicate with many people and have the ability to improve my email writing skills in English. Thank you for telling me that I am keeping the book “Lady Susan” which I borrowed from you last year until now I have not returned it to you. I am sorry for forgetting to back this book. In fact, I have just finished reading Lady Susan book. Thus, I will send the book for you by postal service immediately, maybe after three or five days you will receive it. And thank you very much for lending me this book. It is an interesting book As to your question, I still practice the yoga every day and I spend most of afternoons practicing yoga. I really like yoga because yoga brings many benefits to the body. In other words, practicing yoga is one way to keep body fit. It was so wonderful to know that you invited me to your house for a vacation this summer. There is no reason for me to deny warm your invitation. Therefore, in the next letter, I tell you the exact day that I will visit your house so that you can arrange your work schedule. May you always be blessed with good health and success in career. Please give my best regards to your family and drop me a line if possible. Yours, Mim
Gửi lúc: 23:10:45 ngày 31-03-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-04-02 19:43:15

Dear Ella,

It has been a long time we have not seen each other for a long time (bạn viết như vậy thì sẽ rối cả về cấu trúc lẫn ý: chúng ta đã không gặp nhau kể từ lẫn cuối chúng ta gặp nhau) since the last time we met. Both you and I are really busy with our work,nên tách ý  that is the reason why we cannot gather together regularly. But, thanks to your letter which arrived here yesterday, I just learned that you are working for a huge telecommunication company in Brisbane and you love this job. This job sounds great and challenging, so (nên dùng mệnh đề chỉ kết quả) you will have a chance to show your ability and apply your knowledge into practical situations. I would like to congratulate you for on getting a job. In addition, thank you for asking Eric, Sumi and Amelia. They are fine now, and they often tell me that they wish they would meet you in the near future.

To me, currently, I have employed dùng hiện tại đơn với currently as an import-export staff in Wan Hai Lines shipping company. Although, they paid not do not pay (dùng hiện tại đơn và dùng trợ động từ với dạng phủ định) much but exciting, I can communicate with many people and have the ability to improve my email writing skills in English.

Thank you for telling me that I am keeping the book “Lady Susan” which I borrowed from you last year until now I have not returned it to you diễn đạt hơi rối; bạn có thể diễn đạt như sau: I am sorry for forgetting to return you the book "Lady Susan"which I borrowed from you last year. I am sorry for forgetting to back this book (theo hướng dấn ý trước). In fact, I have just finished reading Lady Susan book. Thus, I will send the book for to you by postal service immediately, maybe after three or five days you will receive it. And thank you very much for lending me this book. It is an interesting book

As to your question, I still practice the yoga every day and I spend most of afternoons practicing yoga. I really like yoga because yoga brings many benefits to the body. In other words, practicing yoga is one way to keep body fit.

It was so wonderful to know that you invited me to your house for a vacation this summer. There is no reason for me to deny warm your invitation. Therefore, in the next letter, I tell you the exact day that I will visit your house so that you can arrange your work schedule.

May you always be blessed with good health and success in career. Please give my best regards to your family and drop me a line if possible.

Yours,
Mim

Bạn phản hồi các ý khá đầy đủ và rõ ràng, song có chi tiết về thói quen đọc của mình, bạn chưa phản hồi. Hơn nữa, nhiều ý bạn diễn đạt chưa hợp lý và chính xác lắm. Bạn hãy cố gắng hơn nhé.

Điểm: 6.5

kiet5e2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 22
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 22
Hello my name is kiet Im ten years old nice to meet you how are you? Good bye
Gửi lúc: 21:45:10 ngày 31-03-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-04-01 09:43:23

Bạn cần viết thư tới Ella với cương vị là Mim, một người bạn của cô ấy để phản hồi thư hỏi thăm và đề nghị bạn trả lại cuốn sách "Lady Susan" mà bạn đã mượn của cô ấy như sau:

Opening: Dear Ella,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư

- Cám ơn Ella đã hỏi thăm bạn cũng như các thành viên trong gia đình bạn gồm Eric, Sumi và Amelia. Sau đó có thể phản hồi lời hỏi thăm đó

- Chúc mừng cô ấy vì đã làm việc với cương vị là quản lý dự án ở công ty viên thông lớn ở Brisbane

- Phản hồi các câu hỏi của cô ấy về việc bạn có tham gia lớp học yoga hay không; thói quen và đam mê đọc sách của bạn như thế nào, có thay đổi hay không

- Phản hồi về việc đọc cuốn sách "Lady Susan": bạn đã đọc xong hay chưa; bạn cảm nhận nó như thế nào

- Xác nhận việc sẽ trả lại cuốn sách đó cho Ella (đề cập đến sự ý nghĩa của cuốn sách đó với cô ấy)

- Việc trả lại cuốn sách thông qua dịch vụ của bưu điện: bạn sẵn sàng làm việc đó

- Phản hồi lời mời tới nhà cô ấy vào kì nghỉ hè với sự chào mừng của gia đình cô ấy: hứa sẽ sắp xếp thời gian và sẽ đến thăm gia đình cô ấy

CLosing: Best wishes,

Signature: Mim

Angry2k9

DaoBaoKha

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-04-2017

Bài viết: 142

• Sổ học bạ: 210
• Điểm thành tích: 54
• Điểm học bạ: 210
Dear Ella, It was great to hear from you after a long time. I and everyone are still fine, thank you for asking. I hope you are doing well. Congratulation you for having a job in a company in Brisbane, that's a great news and I will tell everyone. They would be very happy to hear that from you. I am still taking my yoga classes and I am very enjoying it. Reading books is always my favorite activity, that is my hobby whenever I have free time. I still remember the book which I borrowed from you last year, I have already finished that book, it is very nice to read it. I will return the book as soon as possible, I know you cannot wait to see it again. It would be fun to visit you during the summer vacation. I am looking forward to seeing you and your family again. Best wishes, Mim
Gửi lúc: 21:34:58 ngày 31-03-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-04-02 19:23:40

Dear Ella,

It was great to hear from you after a long time. I and everyone chủ ngữ I thường đứng sau and are still fine, thank you for asking cám ơn trước. I hope you are doing well.

Congratulation you for having a job in a company in Brisbane dùng cấu trúc của động từ congratulate sb on doing sth, that's which is (từ nối thay thế cho cả mệnh đề đứng trước) a great news and I will tell everyone. They would be very happy to hear that from you. I am still taking my yoga classes and I am very enjoying dùng hiện tại đơn, dùng really thay vì very trước động từ it. Reading books is always my favorite activity, that is my hobby whenever I have free time. I still remember the book which I borrowed from you last year, I have already finished that book, it is very nice to read it nên chú ý tách ý vì có quá nhiều ý trong câu. I will return the book as soon as possible, I know you cannot wait to see it again.không liên quan đến ý trước

It would be funny (tính từ sau tobe) to visit you during the summer vacation. I am looking forward to seeing you and your family again.

Best wishes,
Mim

 

Bạn viết bài chưa được rõ ràng, các ý viết chưa thể hiện rõ ràng nội dung, thậm chí còn chưa đúng ngữ pháp. Bạn hãy chú ý luyện viết nhiều hơn.

TATUNGLAM

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-01-2015

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 133
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 133
Dear I love ???? you so much and I want to have math ten
Gửi lúc: 21:04:29 ngày 31-03-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-03-31 21:37:03

Bạn cần viết thư tới Ella với cương vị là Mim, một người bạn của cô ấy để phản hồi thư hỏi thăm và đề nghị bạn trả lại cuốn sách "Lady Susan" mà bạn đã mượn của cô ấy như sau:

Opening: Dear Ella,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư

- Cám ơn Ella đã hỏi thăm bạn cũng như các thành viên trong gia đình bạn gồm Eric, Sumi và Amelia. Sau đó có thể phản hồi lời hỏi thăm đó

- Chúc mừng cô ấy vì đã làm việc với cương vị là quản lý dự án ở công ty viên thông lớn ở Brisbane

- Phản hồi các câu hỏi của cô ấy về việc bạn có tham gia lớp học yoga hay không; thói quen và đam mê đọc sách của bạn như thế nào, có thay đổi hay không

- Phản hồi về việc đọc cuốn sách "Lady Susan": bạn đã đọc xong hay chưa; bạn cảm nhận nó như thế nào

- Xác nhận việc sẽ trả lại cuốn sách đó cho Ella (đề cập đến sự ý nghĩa của cuốn sách đó với cô ấy)

- Việc trả lại cuốn sách thông qua dịch vụ của bưu điện: bạn sẵn sàng làm việc đó

- Phản hồi lời mời tới nhà cô ấy vào kì nghỉ hè với sự chào mừng của gia đình cô ấy: hứa sẽ sắp xếp thời gian và sẽ đến thăm gia đình cô ấy

CLosing: Best wishes,

Signature: Mim

Kunkun
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này