TRA TỪ

Đề 411- Học viết thư phản hồi

Giới thiệu : Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.


Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Stefano,

Hope this letter finds you and your family in good health. I came to know from Jenny that you have permanently moved to your hometown in Italy. I am writing this letter to apologize for the physics book that I borrowed from you during the last term but forgot to return. I am now willing to return the book anytime you want.

I would like you to brief me on how important that physics book is to you. If I remember correctly, you have plans to pursue masters in physics from one of the universities in your country. I am not sure if this book is going to help you in cracking the entrance exam.

Based on your response, I might courier it or send it through the post. As you are aware, Tom is visiting your hometown next month. If you can wait, I will send the book along with him. Also, this would make sure that your book is not misplaced.

I wish you success and look forward to hearing from you soon.Warm wishes,
Jasmine

Direction: As if you are Stefano, read the letter and give a suitable response.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
duongp9
Gửi lúc: 2019-08-20 15:40:39
Điểm: 8
2
quynh_02
Gửi lúc: 2019-08-20 23:18:14
Điểm: 7
3
precious02
Gửi lúc: 2019-08-20 19:44:52
Điểm: 5
4
tudothanhanh
Gửi lúc: 2019-08-17 14:58:50
Điểm: 4
5
vudaiduong2003
Gửi lúc: 2019-08-20 20:34:10
Điểm: 4
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1060

• Sổ học bạ: 573
• Điểm thành tích: 216
• Điểm học bạ: 573
Hi Jasmine, I am very glad to receive your letter. Hopefully, you are doing well. Thank you for asking me about my family. My family and I are fine now. Regarding to the physics book, you borrowed me from last term. Indeed, when I opened my luggage, I did not see my book and I remembered that you borrowed it. Jasmine, you do not need to send it to me now because I do not really need it at this time. Furthermore, the book is quite heavy and expensive to transfer by post. If you have not read it yet, you can keep and study. When you learn completely, you will have Tom give the book to me. It is great to hear that Tom is coming to my city next month. Furthermore, Tom and I have not seen each other for a long time, so this is a chance for us to meet and I want to invite Tom to visit my home. About your question, the physics book which you borrowed me is a good book and useful for me. In each chapter, the author summarizes the key points of the book to help learners study for themselves. Therefore, I often highlight the major lines in each section to help me review it more easily. I wish that it would be so great if you have a trip to Italy for travel, I will take you visit many famous places in Italy. Please give my best regards to your family. I wish you good health and good study. Take care and write back. Best, Stefano
Gửi lúc: 23:18:14 ngày 20-08-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-08-22 11:02:44

Hi Jasmine,

I am very glad to receive your letter. Hopefully, you are doing well. Thank you for asking me about my family. My family and I are fine now.

Regarding to the physics book, you borrowed me from last term. Indeed, when I opened my luggage, I did not see my book and I remembered that you borrowed it. Jasmine, you do not need to send it to me now because I do not really need it at this time. Furthermore, the book is quite heavy and expensive to transfer by post. If you have not read it yet, you can keep and study. When you learn completely finish reading it, you will have Tom give the book to me. ý này bạn chỉ cần viết gửi cho mình, bởi vì chưa có thông tin đề cập đến Tom

It is great to hear that Tom is coming to my city next month. Furthermore, Tom and I have not seen each other for a long time, so this is a chance for us to meet and I want to invite Tom to visit my home. bổ sung ý nhờ Tom mang sách cho bạn vào đoạn thông tin này

About your question, the physics book which you borrowed me is a good book and useful for me. In each chapter, the author summarizes the key points of the book to help learners study for themselves. Therefore, I often highlight the major lines in each section to help me review it more easily.

I wish that không dùng câu ao ước kết hợp với câu điều kiện it would will be so great if you have a trip to Italy for travel giống nghĩa với trip,từ nối chuyển ý, có thể dùng and I will take you visit many famous places in Italy. Please give my best regards to your family. I wish you good health and good study. Take care and write back.

Best,
Stefano

Bạn giải quyết vấn đề khá ổn, chỉ có 1 chút trật tự sắp xếp các ý bạn diễn đạt chưa chuẩn lắm. Bạn cần cố gắng để khắc phục nhé.

Điểm: 7.5

 

complicated

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-08-2019

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 36
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 36
Dear Jasmine, I am really happy when receiving your letter. Thanks for your hope to me and my family. Long time no see, how are you now? As you know that physics book bring me many adventages. First of all, it helps me to open my knowledge about physics. I can know more about the physicall world and find out lots of amazing things that i haven't known before. Moreover, it will be the key which is going to help me in cracking the entrance exam to pursue masters in physics from one of the universities in my country- Italy. Last but not least, in my mind, that book isn't only an educational thing but also my friend. I have so many unforgetable memories with it. I wish i would receice my book from Tom as soon as possible because i must prepare for my entrance exam. If you do that, i will really happy. At last, I wish you success and look forward to hearing from you soon. Best wishes, Stefano.
Gửi lúc: 22:59:34 ngày 20-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-22 10:57:14

Dear Jasmine,
I am really happy when receiving your letter. Thanks for your hope to me and my family. Long time no see, how are you now? ý này có liên quan đến ý trước như thế nào?
As you know that physics book brings chia động từ ttheo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít me many adventages chính tả. First of all, it helps me to open my knowledge about physics. I can know more about the physicall dùng danh từ world and find out lots of amazing things that i viết hoa đại từ nhân xưng I haven't known before. Moreover, it will be the key which is going to help me in cracking the entrance exam to pursue masters in physics from one of the universities in my country- Italy. Last but not least, in my mind, that book isn't only an educational thing but also my friend bạn so sánh có thái quá lắm không?. I have so many unforgetable memories with it.
nên phản hồi xem bạn chọn cách gửi sách như thế nào trước đã I wish i would receice my book from Tom as soon as possible because i must prepare for my entrance exam. If you do that, i will really happy.làm gì?
At last, I wish you success and I look forward to hearing from you soon.
Best wishes,

Stefano.

 

Bạn viết bài chưa giải quyết được vấn đề 1 cách rõ ràng, mạch lạc, có ý còn viết không liên quan đến nội dung. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn nhé để viết bài tốt hơn.

minh27102007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-07-2019

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 53
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 53
Dear Jasmine, Hope this letter finds you and your family in good health. I came to know from Jenny that you have permanently moved to your hometown in Italy. I am writing this letter to apologize for the physics book that I borrowed from you during the last term but forgot to return. I am now willing to return the book anytime you want. I would like you to brief me on how important that physics book is to you. If I remember correctly, you have plans to pursue masters in physics from one of the universities in your country. I am not sure if this book is going to help you in cracking the entrance exam. Based on your response, I might courier it or send it through the post. As you are aware, Tom is visiting your hometown next month. If you can wait, I will send the book along with him. Also, this would make sure that your book is not misplaced. I wish you success and look forward to hearing from you soon. Warm wishes, Stefano
Gửi lúc: 21:22:15 ngày 20-08-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-08-21 20:49:19

Bạn cần viết 1 bức thư phản hồi tới Jasmine với cương vị Stefano để phản hồi thư hỏi ý kiến của bạn về việc nên trả lại sách cô ấy mượn bằng cách nào. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau:

Opening: Dear Jasmine,

Body:

- Cám ơn thư của cô ấy và cám ơn vì cô ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình

- Xin lỗi vì đi về quê hương của mình ở Italy mà không báo cho cô ấy biết và cô ấy biết được điều này thông qua Jenny. Bạn cũng có thể đề cập 1 chút thông tin về dự định của bạn khi về Italy

- Thể hiện thái độ không trách móc gì cô ấy quên không trả sách và cô ấy có thể trả bạn lúc nào cũng được

- Tóm tắt về tầm quan trọng của cuốn sách vật lý đó đối với bạn và quan trọng thế nào đối với khóa học thạc sĩ chuyên ngành vật lý của bạn

- Phản hồi về phương thức trả lại sách cho bạn: Thể hiện quan điểm của bạn đối với việc gửi bằng đường bưu điện và gửi Tom khi anh ấy đến Italy. Từ đó khẳng định xem cô ấy nên gửi trả sách cho bạn bằng cách nào

- Hy vọng có thể gặp lại cô ấy 1 ngày nào đó

Closing: Best wishes,

Signature: Stefano

vudaiduong2003

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-09-2018

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 65
• Điểm thành tích: 71
• Điểm học bạ: 65
Dear Jasmine, How are you? I'm very happy because of receiving this letter from you. You know that I found this physics book during one week. To be honest, I don't know who borrowed this book. This book is very important with me because I have to use it to find some information. Besides that, I need to study some lessons in this book to prepare for next entrance exam. Fortunately, you are keeping it. However, it 's quite far from my house to your house and I know you are also busy for working. Hum..um... If you don't mind or you are free on this Sunday, you can come my home and give me the book. Thank you. I am looking forward to hearing from you soon. Love, Stefano
Gửi lúc: 20:34:10 ngày 20-08-2019
Điểm: 4/10
Time : 2019-08-22 10:51:54

Dear Jasmine,
How are you? I'm very happy because of receiving this letter from you. You know that I found this physics book during one week. To be honest, I don't know remember who borrowed this book. This book is very important with me because I have to use it to find some information. Besides that, I need to study some lessons in this book to prepare for next entrance exam. Fortunately, you are keeping it. However, it 's quite far from my house to your house and I know you are also busy for working. Hum..um... If you don't mind or you are free on this Sunday, you can come my home and give me the book điêu này là không thể vì 2 nước khác nhau. Thank you.
I am looking forward to hearing from you soon.
Love,
Stefano

 

Bạn nắm được yêu cầu về nội dung, song bạn triển khai ý phản hồi còn sơ sài, các nội dung chưa rõ ràng. Bạn có thể tham khảo các chi tiết sau để viết rõ hơn các nội dung đó nhé:

- Cám ơn thư của cô ấy và cám ơn vì cô ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình

- Xin lỗi vì đi về quê hương của mình ở Italy mà không báo cho cô ấy biết và cô ấy biết được điều này thông qua Jenny. Bạn cũng có thể đề cập 1 chút thông tin về dự định của bạn khi về Italy

- Thể hiện thái độ không trách móc gì cô ấy quên không trả sách và cô ấy có thể trả bạn lúc nào cũng được

- Tóm tắt về tầm quan trọng của cuốn sách vật lý đó đối với bạn và quan trọng thế nào đối với khóa học thạc sĩ chuyên ngành vật lý của bạn

- Phản hồi về phương thức trả lại sách cho bạn: Thể hiện quan điểm của bạn đối với việc gửi bằng đường bưu điện và gửi Tom khi anh ấy đến Italy. Từ đó khẳng định xem cô ấy nên gửi trả sách cho bạn bằng cách nào

- Hy vọng có thể gặp lại cô ấy 1 ngày nào đó

 

caohongphuoc123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-11-2018

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 129
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 129
Dear Jasmine Thank you very much for your letter, my family and I are fine. As for the physical book, it is very important to me. It contains lessons that I go to class every day, recording the difficult lessons that I have accumulated. That book also helped me study areas such as mechanics, thermodynamics, ... If you wonder if it will help me break the exam, I certainly do. Because of the tests that I have collected from previous years, it helps me gain more motivation in the exam and lessen the stress when doing the test. I can wait until Tom brings the book to me. Wish you always stay healthy with your family. See you again , Anata Hikari
Gửi lúc: 20:17:22 ngày 20-08-2019
Điểm: 2/10
Time : 2019-08-22 10:46:04

Dear Jasmine,

Thank you very much for your letter, thiếu sự chuyển ý my family and I are am fine.

As for the physical dùng danh từ chỉ môn học book, it dùng luôn danh từ book làm chủ ngữ không dùng chủ ngữ giả it is very important to me. It contains lessons that I go to class every day, recording the difficult lessons that I have accumulated chú ý diễn đạt để làm rõ ý. That book also helped me study areas such as mechanics, thermodynamics, lĩnh vực học không phù hợp với môn vật lý...

If you wonder if it will help me break the exam, I certainly do
word by word, cần diễn đạt lại. Because of the tests that I have collected from previous years, it helps me gain more motivation in the exam and lessen the stress when doing the test.nguyên nhân và kết quả không liên quan đến nhau
I can wait until Tom brings the book to me.

Wish you always stay lùi thì sau wish healthy with your family.
See you again Best  regards,
Anata Hikari sai chữ kí

 

Bạn viết bài không đúng ở phần closing và chữ kí. Còn về nội dung, bạn diễn đạt chủ yếu word by word, nên không làm rõ được ý. CHú ý luyện viết nhiều hơn để tập trung các nội dung như sau:

- Cám ơn thư của cô ấy và cám ơn vì cô ấy đã hỏi thăm bạn và gia đình

- Xin lỗi vì đi về quê hương của mình ở Italy mà không báo cho cô ấy biết và cô ấy biết được điều này thông qua Jenny. Bạn cũng có thể đề cập 1 chút thông tin về dự định của bạn khi về Italy

- Thể hiện thái độ không trách móc gì cô ấy quên không trả sách và cô ấy có thể trả bạn lúc nào cũng được

- Tóm tắt về tầm quan trọng của cuốn sách vật lý đó đối với bạn và quan trọng thế nào đối với khóa học thạc sĩ chuyên ngành vật lý của bạn

- Phản hồi về phương thức trả lại sách cho bạn: Thể hiện quan điểm của bạn đối với việc gửi bằng đường bưu điện và gửi Tom khi anh ấy đến Italy. Từ đó khẳng định xem cô ấy nên gửi trả sách cho bạn bằng cách nào

- Hy vọng có thể gặp lại cô ấy 1 ngày nào đó


Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này