TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 520

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :tomb/ cemetery
Xem nhận xét bài viết đề 519
Từ gợi ý :pilot/ control

Nhận xét bài viết đề 519:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 519" giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai dạng của danh từ và động từ dạng V-ing.
Câu sai: the pilots are controling a planes.
Câu đúng: The pilots are controlling a plane.
 
2. Chia động từ ở thì Hiện Tại Tiếp diễn chưa đúng.
Câu sai: the pilot is control the plane
Câu đúng: The pilot is controlling the plane.
 
3. Viết câu thiếu mạo từ và động từ to be.
Câu sai: pilot controlling the plane
Câu đúng: The pilot is controlling the plane.
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Động từ "control" khi thêm đuôi 'ing' cần gấp đôi phụ âm 'l': controlling.
2. Danh từ đứng sau mạo từ 'a' phải là danh từ đếm được ở số ít.
3. Động từ chia ở thì Hiện tại tiếp diễn cần chia là: to be + V-ing.
4. Danh từ đếm được số ít nếu đứng 1 mình cần phải có mạo từ 'a/ the' ở phía trước. (A pilot/ The pilot).

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tathuy57
Gửi lúc: 2022-05-12 11:22:58
Điểm: 10
2
baongocdoan
Gửi lúc: 2022-05-12 11:31:22
Điểm: 10
3
meobietbayy
Gửi lúc: 2022-05-12 11:53:56
Điểm: 10
4
_Zero_
Gửi lúc: 2022-05-12 13:46:36
Điểm: 10
5
viettvdn
Gửi lúc: 2022-05-12 15:05:23
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

briona18

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-12-2021

Bài viết: 33

• Sổ học bạ: 211
• Điểm thành tích: 15
• Điểm học bạ: 211
The mother and her kid are standing in front of their loved ones' tomb in the cemetery.
Gửi lúc: 22:42:52 ngày 17-05-2022
Điểm: 10/10
Time : 2022-05-24 16:19:29

Good job! Tiếp tục phát huy bạn nhé!

namlegend

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-10-2019

Bài viết: 256

• Sổ học bạ: 697
• Điểm thành tích: 37
• Điểm học bạ: 697
He visited the tomb in cemetery.
Gửi lúc: 21:38:10 ngày 17-05-2022
Điểm: 9/10
Time : 2022-05-24 16:19:44

He visited the tomb in the cemetery.

 Danh từ đếm được ở số ít cần có mạo từ a/ an/ the ở phía trước.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

phamkimngan2014

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 21-07-2021

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 272
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 272
they stand in front of the tomb in the cemetery.
Gửi lúc: 21:35:08 ngày 17-05-2022
Điểm: 10/10
Time : 2022-05-24 16:20:01

They stand/are standing in front of the tomb in the cemetery.

Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hoạt động đang diễn ra trong tranh.

hoanglediepan3B

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-11-2021

Bài viết: 565

• Sổ học bạ: 164
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 164
My great-grandfather passed away, so my mother and I went to the cemetery to visit her grave
Gửi lúc: 21:19:40 ngày 17-05-2022
Điểm: 9/10
Time : 2022-05-24 16:20:49

My great-grandfather passed away, so my mother and I went to the cemetery to visit her his grave.

great-grandfather thì tính từ sở hữu phải là his nhé.

•❅────� diệp an 3B •❅────�

hanhforlanguages4c8c

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-03-2022

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 38
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 38
The tall women and her little boy are standing in front of tomb's their love-person of family in cemetery.
Gửi lúc: 21:05:29 ngày 17-05-2022
Điểm: 7/10
Time : 2022-05-24 16:21:34

The tall women and her little boy are standing in front of tomb's their beloved family member's tomb love-person of family in the cemetery.

Lưu ý các lỗi đã chỉ ra ở trên nhé. Chúc em học tốt!

 

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay