TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 426

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :share/friend
Xem nhận xét bài viết đề 425
Từ gợi ý :fish/lake

Nhận xét bài viết đề 425:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 425 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng sai giới từ.
Câu sai: They are fishing on the lake.
Câu đúng: They are fishing at the lake.
 
2. Thiếu mạo từ trước danh từ đếm được số ít
Câu sai: The father and his son are fishing at lake.
Câu đúng: The father and his son are fishing at the lake.
 
3. Dùng sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The father and his son are going fish at the lake.
Câu đúng: The father and his son are going fishing at the lake.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng giới từ phù hợp.
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng dạng đúng của động từ.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
lizve123
Gửi lúc: 2020-07-02 17:03:32
Điểm: 10
2
thangphd
Gửi lúc: 2020-07-02 17:03:58
Điểm: 10
3
letra5a
Gửi lúc: 2020-07-02 17:24:24
Điểm: 10
4
hoangnhi7a
Gửi lúc: 2020-07-02 17:44:36
Điểm: 10
5
baongocdoan
Gửi lúc: 2020-07-02 17:51:21
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Hoanglanhue

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 17-01-2013

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 246
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 246
she is sharing foods to her friend
Gửi lúc: 23:39:03 ngày 07-07-2020
Điểm: 8/10
Time : 2020-07-17 10:11:06

she is sharing foods to with her friend

Nhakhanh123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 30
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 30
she share food for friend
Gửi lúc: 21:55:30 ngày 07-07-2020
Điểm: 6/10
Time : 2020-07-17 10:10:52

she is sharing food for with her friend

needle2006

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-08-2019

Bài viết: 32

• Sổ học bạ: 202
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 202
She is sharing food with her friend.
Gửi lúc: 21:53:15 ngày 07-07-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-07-12 20:12:17

She is sharing food with her friend.

rn

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)

Hi guy! I am T. What is a friend???

Umi2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-10-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 80
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 80
The girl is sharing her food with her friend.
Gửi lúc: 21:46:08 ngày 07-07-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-07-12 20:38:08

The girl is sharing her food with her friend.

rn

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)

~Linh~

2010Manh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-06-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 37
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 37
they are friend . They are very happy .Teacher plasse share
Gửi lúc: 21:34:56 ngày 07-07-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-07-17 10:10:22

they are friend . They are very happy .Teacher plasse share

They are friends so they always share food with each other.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này