TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 412

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :reach/book
Xem nhận xét bài viết đề 411
Từ gợi ý :put/coat

Nhận xét bài viết đề 411:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 411 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thiếu mạo từ cho danh từ đếm được số ít.
Câu sai: The little girl is putting on coat.
Câu đúng: The little girl is putting on a/her coat.
 
2. Sai giới từ.
Câu sai: The little girl is putting up her coat.
Câu đúng: The little girl is putting on her coat.
 
3. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The girl is put/puting on her coat.
Câu đúng: The girl is putting on her coat.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng mạo từ cho danh từ đếm được số ít.
2. Dùng giới từ phù hợp.
3. Dùng đúng dạng thức của động từ.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Minhbin9
Gửi lúc: 2020-03-12 16:35:22
Điểm: 10
2
kenhdangnhap2
Gửi lúc: 2020-03-12 16:35:41
Điểm: 10
3
vitcoi2004
Gửi lúc: 2020-03-12 16:36:22
Điểm: 10
4
lengocmailan12345
Gửi lúc: 2020-03-12 16:36:54
Điểm: 10
5
thanhtra.1010
Gửi lúc: 2020-03-12 16:37:44
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

linhtra0409

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 37
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 37
The girl is reaching the book on the shelf.
Gửi lúc: 23:23:14 ngày 17-03-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-03-22 10:21:49


rn
Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)

nhthai2207

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-07-2011

Bài viết: 40

• Sổ học bạ: 275
• Điểm thành tích: 34
• Điểm học bạ: 275
She is trying to reach the book.
Gửi lúc: 22:38:51 ngày 17-03-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-03-22 17:37:03

Good! Keep up your good work :)

phuongquynhtanbe82b

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-03-2017

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 70
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 70
she seach one book
Gửi lúc: 22:35:35 ngày 17-03-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-03-28 19:36:09

She seach one is reaching for a book.

Ciu

tonghaly

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-08-2018

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 218
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 218
She tried to reach for the book
Gửi lúc: 22:33:12 ngày 17-03-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-03-28 19:35:52
Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)

myli0810d640

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-11-2018

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 42
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 42
The baby is reaching the books on the bookshelf.
Gửi lúc: 22:16:51 ngày 17-03-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-03-28 19:35:47

The baby girl is reaching the books on the bookshelf.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này