TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 385

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :break/house
Xem nhận xét bài viết đề 384
Từ gợi ý :attendant/serve

Nhận xét bài viết đề 384:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 384 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng danh từ chưa đầy đủ, chưa sát với tranh.
Câu sai: The attendant is serving drinks to a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
2. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The flight attendant is serve the passenger with water.
Câu đúng: The flight attendant is serving the passenger with water.
 
3. Dùng sai giới từ.
Câu sai: The flight attendant is serving drinks for a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia danh từ phù hợp.
2. Dùng đúng dạng thức của động từ.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tolahan
Gửi lúc: 2019-08-22 15:30:57
Điểm: 10
2
daodinhhandaodinhhan
Gửi lúc: 2019-08-22 15:31:17
Điểm: 10
3
Vampiredracula_2007
Gửi lúc: 2019-08-22 15:31:18
Điểm: 10
4
taixumo
Gửi lúc: 2019-08-22 15:33:04
Điểm: 10
5
hmimh2007
Gửi lúc: 2019-08-22 15:34:52
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ngokxinh2010

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-05-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 14
• Điểm học bạ: 24
A robber is trying to break the window of this house.
Gửi lúc: 22:44:05 ngày 27-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-10-06 09:56:26

A robber is trying to break the window of into this house.

break + danh từ = đập vỡ (đĩa, kính....) => chưa thực sự phù hợp với bức tranh vì kẻ trộm lén lút cạy cửa (pry the window open) thôi, chứ không có đập vỡ cửa kính

break into + danh từ (ngôi nhà, căn phòng...) = đột nhập vào... => phù hợp với tranh

break in (bằng nghĩa với "break into" nhưng không kèm theo danh từ) = đột nhập => phù hợp với tranh

huong1902004

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 99
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 99
The thief is trying to break the window of the house in the dark
Gửi lúc: 22:42:30 ngày 27-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-10-06 09:56:14

The thief is trying to break the window of into the house in the dark.


break + danh từ = đập vỡ (đĩa, kính....) => chưa thực sự phù hợp với bức tranh vì kẻ trộm lén lút cạy cửa (pry the window open) thôi, chứ không có đập vỡ cửa kính

break into + danh từ (ngôi nhà, căn phòng...) = đột nhập vào... => phù hợp với tranh

break in (bằng nghĩa với "break into" nhưng không kèm theo danh từ) = đột nhập => phù hợp với tranh

trang1292006

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 14

Ngày tham gia: 05-06-2016

Bài viết: 272

• Sổ học bạ: 482
• Điểm thành tích: 323
• Điểm học bạ: 482
A thief is breaking the house.
Gửi lúc: 22:30:33 ngày 27-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-10-05 14:32:07

A thief is breaking into the house.

rn

rn

break + danh từ = đập vỡ (đĩa, kính....) => chưa thực sự phù hợp với bức tranh vì kẻ trộm lén lút cạy cửa (pry the window open) thôi, chứ không có đập vỡ cửa kính

rn

rn

break into + danh từ (ngôi nhà, căn phòng...) = đột nhập vào... => phù hợp với tranh

rn

break in (bằng nghĩa với "break into" nhưng không kèm theo danh từ) = đột nhập => phù hợp với tranh

rn

Success by "blood, sweat and tears"!

linhcutecb

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-02-2017

Bài viết: 245

• Sổ học bạ: 411
• Điểm thành tích: 47
• Điểm học bạ: 411
The thief is breaking the house.
Gửi lúc: 22:21:48 ngày 27-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-09-01 16:07:26

The thief is breaking into the house.rn

break + danh từ = đập vỡ (đĩa, kính....) => chưa phù hợp với bức tranh

rn

rn

break into + danh từ (ngôi nhà, căn phòng...) = đột nhập vào... => phù hợp với tranh

rn

break in (bằng nghĩa với "break into" nhưng không kèm theo danh từ) = đột nhập => phù hợp với tranh

rn

rn

 

ConCac

ThuHuong9906

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-08-2019

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 30
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 30
The robber is breaking the door
Gửi lúc: 22:18:26 ngày 27-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-10-06 09:56:00

The robber is breaking  into the door house.


break + danh từ = đập vỡ (đĩa, kính....) => chưa thực sự phù hợp với bức tranh vì kẻ trộm lén lút cạy cửa (pry the window open) thôi, chứ không có đập vỡ cửa kính

break into + danh từ (ngôi nhà, căn phòng...) = đột nhập vào... => phù hợp với tranh

break in (bằng nghĩa với "break into" nhưng không kèm theo danh từ) = đột nhập => phù hợp với tranh

Nguyễn Thị Thu Hương
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này