TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 384

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :attendant/serve
Xem nhận xét bài viết đề 383
Từ gợi ý :yoga/balcony

Nhận xét bài viết đề 383:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 383 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: She is do yoga on the balcony.
Câu đúng: She is doing yoga on the balcony.
 
2. Thừa mạo từ trước danh từ "yoga".
Câu sai: She is doing a/the yoga on the balcony.
Câu đúng: She is doing yoga on the balcony.
 
3. Dùng giới từ chưa phù hợp.
Câu sai: She is practicing yoga in/at the balcony.
Câu đúng: She is practicing yoga on the balcony.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia động từ phù hợp.
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
daodinhhandaodinhhan
Gửi lúc: 2019-08-15 16:01:49
Điểm: 10
2
daiphu5sao
Gửi lúc: 2019-08-15 16:01:54
Điểm: 10
3
vuminhtruc
Gửi lúc: 2019-08-15 16:18:35
Điểm: 10
4
bietdoingoisa
Gửi lúc: 2019-08-15 16:18:53
Điểm: 10
5
Queen_Trang_Yuko
Gửi lúc: 2019-08-15 16:52:06
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

letra5a

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 27-08-2013

Bài viết: 394

• Sổ học bạ: 986
• Điểm thành tích: 264
• Điểm học bạ: 986
The flight attendant is serving.
Gửi lúc: 23:46:04 ngày 20-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-08-26 22:56:03

The flight attendant is serving a passenger.

Câu viết thiếu tân ngữ cho động từ "serve" em nhé.

Với tranh này, em có thể sử dụng 1 trong các cấu trúc sau: 

(to) serve sb = phục vụ ai đó

(to) serve sb (with) sth = phục vụ ai đó với cái gì (ví dụ: bữa ăn, đồ ăn, đồ uống)

(to) serve sth (to sb) = phục vụ ai đó với cái gì (ví dụ: bữa ăn, đồ ăn, đồ uống)

Where there is a will, there is a way!

quynh_02

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2015

Bài viết: 1027

• Sổ học bạ: 405
• Điểm thành tích: 201
• Điểm học bạ: 405
The attendant is serving her customer.
Gửi lúc: 23:21:03 ngày 20-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-08-26 22:56:27

The flight attendant is serving her customer/passenger.

Câu viết đúng ngữ pháp, nhưng chưa thực sự sát tranh, em cần dùng "flight attendant" = "tiếp viên hàng không" nhé.

girlhope

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 9

Ngày tham gia: 03-11-2011

Bài viết: 106

• Sổ học bạ: 222
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 222
The attendant is serving the break for passengers.
Gửi lúc: 22:51:32 ngày 20-08-2019
Điểm: 7/10
Time : 2019-08-26 22:57:15

The flight attendant is serving the breakfast to for passengers.

Với tranh này, em có thể sử dụng 1 trong các cấu trúc sau: 

(to) serve sb = phục vụ ai đó

(to) serve sb (with) sth = phục vụ ai đó với cái gì (ví dụ: bữa ăn, đồ ăn, đồ uống)

(to) serve sth (to sb) = phục vụ ai đó với cái gì (ví dụ: bữa ăn, đồ ăn, đồ uống)
"flight attendant" = "tiếp viên hàng không"

lannguyen0401

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 12
• Điểm thành tích: 21
• Điểm học bạ: 12
Passengers on the plane are served with beverage by the attendant.
Gửi lúc: 22:38:36 ngày 20-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-08-26 22:58:09

Passengers on the plane are served with beverages by the flight attendant.

"flight attendant" = "tiếp viên hàng không"

 

thihuyen2k

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 31
The attendant gave a fresh smile and enthusiastically served the customer.
Gửi lúc: 22:34:42 ngày 20-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-08-26 22:58:40

The flight attendant gave a fresh smile and enthusiastically served the customer/passenger.

Câu viết đúng ngữ pháp, nhưng chưa thực sự sát tranh, em cần dùng "flight attendant" = "tiếp viên hàng không" nhé.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này