TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 414

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :bath/dog
Xem nhận xét bài viết đề 413
Từ gợi ý :do/aerobics

Nhận xét bài viết đề 413:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 413 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Thừa lượng từ.
Câu sai: The children are doing many aerobics.
Câu đúng: The children are doing aerobics.
 
2. Thừa mạo từ.
Câu sai: The children are doing the aerobics.
Câu đúng: The children are doing the aerobics.
 
3. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: Everyone are doing aerobics.
Câu đúng: Everyone is doing aerobics.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Dùng lượng từ đúng cách.
2. Dùng mạo từ phù hợp.
3. Dùng đúng dạng thức của động từ.

Chúc các bạn học tốt!

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
vitcoi2004
Gửi lúc: 2020-03-26 17:04:05
Điểm: 10
2
baongocdoan
Gửi lúc: 2020-03-26 17:04:12
Điểm: 10
3
lizve123
Gửi lúc: 2020-03-26 17:06:08
Điểm: 10
4
lengocmailan12345
Gửi lúc: 2020-03-26 17:06:26
Điểm: 10
5
han250305
Gửi lúc: 2020-03-26 17:07:18
Điểm: 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này