TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 497

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :climb/pole
Xem nhận xét bài viết đề 496
Từ gợi ý :bargain/shop assistant

Nhận xét bài viết đề 496:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 496 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The girl is bargain with the shop assistant over the price of a shirt.
Câu đúng: The girl is bargaining with the shop assistant over the price of a shirt.
 
2. Thiếu mạo từ trước danh từ đếm được số ít.
Câu sai: Girl is bargaining with shop assistant.
Câu đúng: The girl is bargaining with the shop assistant over the price of a shirt.
 
3.Sai giới từ
Câu sai: The girl is bargaining with the shop assistant on the price of a shirt.
Câu đúng: The girl is bargaining with the shop assistant over/for/about the price of a shirt.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia đúng dạng thức của động từ.
2. Sử dụng mạo từ trước danh từ đếm được số ít
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Thời gian còn lại 2 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay