TRA TỪ

Viết qua tranh (dễ) - đề 385

Giới thiệu : Bạn hãy viết MỘT CÂU sử dụng 2 từ gợi ý để miêu tả các bức tranh.


Write a sentence based on a picture.

Dưới đây là một bức tranh và 2 từ gợi ý, các bạn hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Từ gợi ý :break/house
Xem nhận xét bài viết đề 384
Từ gợi ý :attendant/serve

Nhận xét bài viết đề 384:

Qua bài " Viết qua tranh (dễ)- đề 384 " giáo viên tổng kết lại những lỗi các bạn hay mắc phải khi viết câu như sau:

1. Dùng danh từ chưa đầy đủ, chưa sát với tranh.
Câu sai: The attendant is serving drinks to a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
2. Sai dạng thức của động từ.
Câu sai: The flight attendant is serve the passenger with water.
Câu đúng: The flight attendant is serving the passenger with water.
 
3. Dùng sai giới từ.
Câu sai: The flight attendant is serving drinks for a passenger.
Câu đúng: The flight attendant is serving drinks to a passenger.
 
Kết Luận:

Sau bài học này, các bạn cần nhớ những kiến thức ngữ pháp sau:

1. Chia danh từ phù hợp.
2. Dùng đúng dạng thức của động từ.
3. Dùng giới từ phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Thời gian còn lại 2 ngày.
Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này