TRA TỪ

Chủ đề 547 - Viết essay

Giới thiệu : Bạn hãy viết những đoạn luận ngắn theo các chủ đề đưa ra.


Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

The shortage of housing in big cities can cause severe consequences. Only government action can solve this problem.
To what extent do you agree or disagree?


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tramy82010
Gửi lúc: 2022-05-06 15:58:49
Điểm: 6
2
hailongledac
Gửi lúc: 2022-05-08 18:21:46
Điểm: 3
3
trangnhigiakhanh
Gửi lúc: 2022-05-05 21:30:20
Điểm: 2
4
duonghuyviet
Gửi lúc: 2022-05-05 22:28:51
Điểm: 2
5
fuanxivip
Gửi lúc: 2022-05-07 06:15:28
Điểm: 2
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

quyendung22

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-10-2020

Bài viết: 72

• Sổ học bạ: 382
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 382
the city is so nice and big
Gửi lúc: 19:51:38 ngày 10-05-2022
Điểm: 0/10
Time : 2022-05-17 16:45:44

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!

 

CRIS DEVLL GAME

manhty2009

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 27-04-2011

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 233
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 233
Big cities are like magnets to everyone . Therefore it is increasingly difficult for normal people who have home in big cities due to housing shortage, especially the lack of cheap housing. Some people think that the government can solve this problem. I agree with this statement. The reason of the housing shortage in large cities is the burgeoning urban population. This situation goes from bad to worse as each year millions of job seekers rush into the big cities to try their lucky break and the majority of them eventually get settled down, which makes housing shortage even more serious. Only the government can address this problem. In the nutshell, I pen down saying that the Government's action can solve the problem of the housing shortage in big cities.
Gửi lúc: 16:55:37 ngày 10-05-2022
Điểm: 2/10
Time : 2022-05-18 17:51:33

Đề bài: Tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn có thể gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Chỉ chính phủ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cho biết mức độ đồng ý hay không đồng ý của bạn với quan điểm nêu trên.

Em đồng ý với quan điểm nêu ra, tuy nhiên lại chưa đưa ra supporting ideas để chứng minh cho ý kiến của mình. Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài một cách đầy đủ nhé!

nguyenvanhoangbao

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-07-2020

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 307
• Điểm thành tích: 32
• Điểm học bạ: 307
I think that I disagree on letting only the governments to solve the problem. The shortage of housing in big cities I believe, can cause severe consequences. Why? Because due to the fact that humans are multiplying everyday. Because of this, again, I disagree on letting only the governments to solve the problem. So, nowadays, the shortage of housing in big cities can cause severe consequences. For example, we burn down natures resources. We burn, cut down tree to have the wood to make the floor for the house. We also burn down forests, pollute the river for it's resources to serve human life. Right now, we are facing consequences for what we've done. Life's ironic, isn't it? But if we don't do those thing then people will go to an unstable life. They won't have shelter, a home and much more. It's sad to see how people have to do those things but do we have a choice? Life is hard, get used to it man.
Gửi lúc: 14:51:47 ngày 10-05-2022
Điểm: 1/10
Time : 2022-05-18 17:47:59

Đề bài: Tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn có thể gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Chỉ chính phủ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cho biết mức độ đồng ý hay không đồng ý của bạn với quan điểm nêu trên.

Tuy nhiên, bài viết của em lại đang thảo luận về hậu quả của tình trạng tập trung đông dân cư ở các thành phố lớn. Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!

Welp, at least you guys have some reasons to come here i mean why the heck are you here though???

annyanthi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-08-2016

Bài viết: 99

• Sổ học bạ: 285
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 285
Housing shortages around the world are rare. Although the cities are big, the population is even bigger than that. Therefore, a part of the population has to move to another place to live because they cannot find housing. If you know the city of Kon Tum where I live, it's not so let me tell you. Only ten to twenty people move here a year. It's a normal thing, but no, I haven't said it all yet let's continue. Remember that every city has different districts, just like that, it will move from city to district. I decided not to agrre with this, without housing, the people will make our people suffer from poverty, so I choose the this answer.
Gửi lúc: 13:36:20 ngày 10-05-2022
Điểm: 1/10
Time : 2022-05-18 17:45:36

Đề bài: Tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn có thể gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Chỉ chính phủ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cho biết mức độ đồng ý hay không đồng ý của bạn với quan điểm nêu trên.

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!

connnnnnnnnnnnnnnnnn heooooooooooooooooo urnnnnnn ỉnnnnnnnnnn

ngochanhoangdat

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-03-2022

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 139
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 139
2ẻqrq2r2q2rq2
Gửi lúc: 05:34:32 ngày 10-05-2022
Điểm: 0/10
Time : 2022-05-17 16:45:29

Em cố gắng viết 1 bài essay (gồm 3 phần: introduction, body, conclusion) và trả lời câu hỏi của đề bài nhé!

 

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay