TRA TỪ

Opinion

Những video về quan điểm đối với các vấn đề trong cuộc sống. Video hỗ trợ các thiết bị di động (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile)

Một Ngày Không Xa Trong Tương Lai
424
Kiểm Tra Hàm Lượng Ca-lo
440
Sự Chờ Đợi Lâu Dài
441
Canh tác trong tương lai
431
Tác giả Gay Talese: Dư âm của sự kiện Selma
345
Tại sao người dân ở New Hampshire lại sở hữu súng
114
Trang   1 2
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này