TRA TỪ

Health

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

anhtuannguyen11184

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 9

Ngày tham gia: 11-10-2011

Bài viết: 119

• Sổ học bạ: 968
• Điểm thành tích: 30
• Điểm học bạ: 968
hay wa di
Gửi lúc: 07:34:04 ngày 19-08-2012
http://www.doantutai.idn.vn

anhtri1210

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 09-01-2012

Bài viết: 180

• Sổ học bạ: 420
• Điểm thành tích: 46
• Điểm học bạ: 420
hay wa di
Gửi lúc: 08:07:01 ngày 16-08-2012
Đỗ Đại học

bienxanhVT

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 20-06-2012

Bài viết: 2234

• Sổ học bạ: 416
• Điểm thành tích: 156
• Điểm học bạ: 416
hichichic !!!
Gửi lúc: 13:57:02 ngày 04-07-2012

quanghieu2410

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 11

Ngày tham gia: 20-06-2012

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 44
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 44
I love dogs, too , they are very helpful
Gửi lúc: 17:09:01 ngày 03-07-2012

lactien85

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-03-2012

Bài viết: 211

• Sổ học bạ: 211
• Điểm thành tích: 34
• Điểm học bạ: 211
i love animal
Gửi lúc: 20:20:24 ngày 02-07-2012
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này