TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Xem các từ in đậm dưới đây là trợ động từ hay động từ chính. Viết chữ A cho trợ động từ và M cho động từ chính
2292
137
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột vào từ để chọn các động từ thường trong bài viết sau.
2178
129
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột các động từ và điền chữ T cho ngoại động từ, chữ I cho nội động từ trong các câu dưới đây
2026
102
Bạn chưa làm bài này
Kéo và thả các động từ trong khung vào cột chính xác
1750
90
Bạn chưa làm bài này
Click chuột vào động từ nối trong mỗi câu sau.
2149
87
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ để hoàn thành bảng dưới đây theo ví dụ
3285
111
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này