TRA TỪ
Unit 3: Teen Stress and Pressure
(Bài 3: Áp lực và căng thẳng tuổi thanh thiếu niên)
Tìm hiểu về những thay đổi, áp lực và căng thẳng trong giai đoạn vị thành niên, và các kỹ năng sống cần thiết.
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay