TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Unit 2 - Tiếng Anh Lớp 8: Life in the countryside

Phần 1: Getting started

(Unit 2 - Lớp 8 - Getting started - trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

It's harvest time

(Đến thời gian thu hoạch rồi))
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 17 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
3. Can you think of some more things that children do in the countryside? Make a list. Share your list with the class.
(Bạn có thể nghĩ thêm một số thứ mà trẻ em ở miền quê thường làm không? Hãy tạo một danh sách. Chia sẻ danh sách với lớp.)
Gợi ý:
They climb trees. (Họ trèo cây.)
They go swimming in the river. (Họ đi tắm sông.)
They go fishing in the river. (Họ đi câu cá trên sông.)
They pick the fruits. (Họ hái trái cây.)
They feed chickens and ducks. (Họ cho gà vịt ăn.)
They play folk games in the fields. (Họ chơi các trò chơi dân gian ở trên cánh đồng.)
They pick wild flowers. (Họ hái hoa dại.)
They collect honey from beehives. (Họ lấy mật ong từ các tổ ong.)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay