TRA TỪ
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH & GIẢI THƯỞNG

TiếngAnh123 Online English Contest for KIDS là chương trình thi đấu tiếng Anh hàng năm dành cho các thành viên GOLDENKIDS trên TiếngAnh123.com. Chương trình diễn ra theo thể thức thi đấu trực tuyến, chương trình gồm hai phần thi : phần LUYỆN TẬP và phần THI ĐẤU. Những thành viên vượt qua đủ 5 bài luyện tập 1 mới có đủ điều kiện và được ghi danh vào vòng CHUNG KẾT.


Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

Dưới đây là 3 chương trình thi đấu tương ứng với 3 trình độ khác nhau, hãy lựa chọn chương trình phù hợp để tham gia thi đấu.

3
Online English Contest for kids
Lớp 3
Chương trình thi đấu lớp 3 - tương đương với trình độ lớp 3. Chương trình chỉ dành cho các bạn đang là HS lớp 3 hoặc đầu lớp 4.
4
Online English Contest for kids
Lớp 4
Chương trình thi đấu lớp 4 - tương đương với trình độ lớp 4. Chương trình chỉ dành cho các bạn đang là HS lớp 4 hoặc đầu lớp 5.
5
Online English Contest for kids
Lớp 5
Chương trình thi đấu lớp 5 - tương đương với trình độ lớp 5. Chương trình chỉ dành cho các bạn đang là HS lớp 5 hoặc đầu lớp 6.×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay