TRA TỪ
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH & GIẢI THƯỞNG

TiếngAnh123 Online English Contest for Juniors là chương trình thi đấu tiếng Anh hàng năm dành cho các thành viên VIP trên TiếngAnh123.com. Chương trình diễn ra theo thể thức thi đấu trực tuyến gồm hai phần thi: phần LUYỆN TẬP và phần CHUNG KẾT.


Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU
6
Online English Contest for juniors
Lớp 6
Chương trình thi đấu dành cho học sinh có trình độ lớp 6
7
Online English Contest for juniors
Lớp 7
Chương trình thi đấu dành cho học sinh có trình độ lớp 7.
8
Online English Contest for juniors
Lớp 8
Chương trình thi đấu dành cho học sinh có trình độ lớp 8
9
Online English Contest for juniors
Lớp 9
Chương trình thi đấu dành cho học sinh có trình độ lớp 9×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay