TRA TỪ

Tiếng Anh Trẻ Em Qua Phim

Các em được tiếp nhận tiếng Anh qua các đoạn phim ngắn được chọn lọc cẩn thận.

Tên tớ là Gogo
16558
1176
116858
1087
Con cáo và chú chó săn
74775
807
9 đô la và 99 xu
36763
860
Khám phá xứ sở Gondoland
53488
902
Câu chuyện về quái vật Muzzy to lớn
43203
743
Pluto ngoài bãi biển
37683
619
Thời gian tíc tắc
30692
571
Spot đi thăm nông trại
26918
492
Spot khám phá khu rừng
23968
508
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này