TRA TỪ
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non của TiếngAnh123.com được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video bài học về Chữ cái (Letters), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học mầm non từ 3 đến 6 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.
Lưu ý: dấu sao trên mỗi Unit tượng trưng cho mức độ hoàn thành bài tập của các bé.
1 đến 25%
26 đến 40%
41 đến 55%
56 đến 70%
71 đến 90%
91 đến 100%
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×