TRA TỪ

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày về những thay đổi, áp lực và căng thẳng trong giai đoạn vị thành niên, và các kỹ năng sống cần thiết.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 3 - lớp 9)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay