TRA TỪ

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày ý kiến, sở thích của bản thân về các nét đặc trưng của một thành phố và một số vấn đề trong đời sống ở thành phố.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 2 - lớp 9)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×