TRA TỪ

Lesson 1: Vocabulary (English speaking countries)

Các nước nói Tiếng Anh và đặc trưng của các nước đó

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • Australia is surrounded by over 8,000 islands.
  Australia /ɒˈstreɪlɪə/
  (n.)
  nước Úc
  Australia is surrounded by over 8,000 islands.
  Nước Úc được bao quanh bởi hơn 8 nghìn hòn đảo.
 • Australians identify themselves as Aussies all the time.
  Australian /ɒˈstreɪliən/
  (n.)
  (adj.)
  người dân Úc, thuộc về nước Úc
  Australians identify themselves as Aussies all the time.
  Người dân Úc lúc nào cũng tự nhận mình là Aussies.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/19

loading...
2

Vocabulary practice.

Luyện tập sử dụng từ vựng.

0/9

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (English speaking countries)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này