TRA TỪ

Lesson 2: Pronunciation (Stress in words ending in -ese and -ee)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee

Stress in words ending in -ese & - ee

Tóm tắt bài học

Từ kết thúc bằng đuôi -ese

Một số danh từ thường là chỉ quốc tịch, được hình thành bằng cách thêm đuôi -ese vào sau danh từ riêng chỉ tên quốc gia đó. Các danh từ hoặc tính từ có đuôi -ese thường có trọng âm nằm ở âm tiết chứa đuôi đó. Như vậy trọng âm của các từ chứa đuôi -ese nằm ở âm tiết cuối cùng.
Ví dụ:
Danh từ gốc Danh từ đuôi -ese
China /ˈtʃaɪnə/ (n.) nước Trung Quốc Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ (n.) người Trung Quốc
Japan /dʒəˈpæn/ (n.) nước Nhật Bản Japanese /ˈnætʃrəl/ (n.) người Nhật Bản
Portugal /ˈpɔːtʃʊɡl/ (n.) nước Bồ Đào Nha Portuguese /ˌpɔːtʃʊˈɡiːz/ (n.) người Bồ Đào Nha
Luyện tập:

Obese

Béo phì, mập


These obese Chinese people

Những người Trung Quốc béo mập này


These obese Chinese people don’t like cheese.

Những người Trung Quốc béo mập này không thích pho mát.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the word which has different stress.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
2

Complete the sentences with missing letters, and then record.

Hoàn thành các câu với các chữ cái còn thiếu và ghi âm.

0/8

loading...
Kết thúc lesson 2: Pronunciation (Stress in words ending in -ese and -ee)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này