TRA TỪ

Lesson 7: Writing (Describing the schedule for a visit)

Kỹ năng viết đoạn văn miêu tả lịch trình cho một chuyến tham quan

Writing: Writing a passage describing the schedule for your visit.

Tóm tắt bài học

Với dạng bài miêu tả lịch trình của một chuyến tham quan, đầu tiên chúng ta phải đọc và hiểu được lịch trình đó. Về mặt nội dung, khi viết miêu tả lịch trình cần bám sát thông tin đã cho trong lịch trình đó. Về mặt hình thức trình bày, đoạn văn miêu tả lịch trình cần có những đặc điểm sau:

Topic sentences

Như các em đã học, câu chủ đề của đoạn văn thường xuất hiện ở đầu đoạn và mang nội dung khái quát về đoạn văn đó. Khi miêu tả lịch trình của một chuyến tham quan, câu chủ đề phải nêu được nội dung sắp trình bày của đoạn văn là lịch trình của chuyến tham quan đó. Đồng thời phải nêu được địa điểm tham quan, thời gian của chuyến đi.

Ví dụ:
This is the schedule for my two-day visit to Los Angeles.
Đây là lịch trình cho chuyến thăm quan 2 ngày của tôi tới thành phố Los Angeles, thành phố của những thiên thần.

Lưu ý: "two-day visit" là cụm danh từ có chứa tính từ ghép được hình thành từ số đếm + danh từ, vì vậy khi viết tính từ này chúng ta sử dụng dấu gạch ngang nối số đếm với danh từ (luôn ở dạng số ít).

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the correct options.

Chọn các đáp án đúng.

0/7

loading...
2

Reorder the words/ phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các (cụm) từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

0/4

loading...
3

Writing practice.

Luyện kỹ năng viết.


loading...
Kết thúc lesson 7: Writing (Describing the schedule for a visit)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này