TRA TỪ

Lesson 5: Speaking (Introducing a country)

Kỹ năng nói miêu tả về một đất nước

Speaking skills: Introducing a country

Tóm tắt bài học

Khi giới thiệu về một đất nước, thông thường sẽ bao gồm hai nhóm nội dung cơ bản. Thứ nhất là các thông tin chung (overall information) và thứ hai là (interesting facts) những thông tin thú vị về đất nước đó.

Overall information

Trong phần các thông tin chung về một quốc gia, các em cần có những nội dung như :

Name

It's my pleasure to introduce you to New Zealand the island of spectacular scenery.

Thầy rất vui khi giới thiệu với các em đất nước Niu Di-lân hòn đảo của những phong cảnh hùng vĩ.

Location

New Zealand lies in/ is located in the southwest Pacific Ocean and has two large islands …

Niu Di-lân nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương và có 2 hòn đảo lớn ...

Area

New Zealand is long and narrow with a total land area of 268,000 square kilometers

Niu Di-lân dài và hẹp với tổng diện tích là 268.000 km2 ...

Population

the population of New Zealand is approximately 4 million people

... dân số của Niu Di-lân có khoảng 4 triệu người ...

Language

Their official languages are English, Maori and sign language.

Ngôn ngữ chính của họ là tiếng Anh, tiếng thổ dân Maori và ngôn ngữ ký hiệu.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the best options.

Chọn đáp án đúng nhất.

0/6

loading...
2

Rearrange the given words/ phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các (cụm) từ để tạo thành các câu hoành chỉnh.

0/6

loading...
3

Listen and record.

Nghe và thu âm.


loading...
Kết thúc lesson 5: Speaking (Introducing a country)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này