TRA TỪ

Lesson 6: Listening (Form completion)

Chiến thuật làm bài nghe điền từ vào biểu mẫu

Listening skills: Form completion

Tóm tắt bài học

Features of “form completion” task

Dạng bài nghe “điền vào biểu mẫu hay còn gọi là form” thường có bố cục như sau:

1. Phần yêu cầu của đề bài - instruction

Đề bài giới hạn lượng từ và số cần điền vào mỗi chỗ trống.

Ví dụ:
Complete the form. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER (Hoàn thành form. Điền không quá 2 từ hoặc 1 số)

2. Phần tiêu đề của form - title

Bao quát nội dung của bài và cho biết nội dung form cần điền là loại form gì

Ví dụ:
Hawaii Paradise Apartments - Reservation Form (Form đặt phòng các căn hộ ở thiên đường đảo Hawaii.)

3. Phần biểu mẫu - form

Phần form chứa nội dung cần điền ở bên trái và phần chỗ trống ở bên phải.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Listen and complete the form.

Nghe và điền vào biểu mẫu.

0/9

loading...
Kết thúc lesson 6: Listening (Form completion)
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang