TRA TỪ

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức chung, nâng cao hiểu biết về con người và đặc trưng điển hình của các quốc gia nói Tiếng Anh thông qua các bài từ vựng, nghe, nói, đọc và viết.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay