TRA TỪ

Ô nhiễm môi trường sống đang là vấn nạn toàn cầu. Bài học giúp học sinh không chỉ mở rộng vốn từ, củng cố kỹ năng nghe nói đọc viết mà còn nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay