TRA TỪ

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức xã hội và vốn từ vựng về các lễ hội truyền thống của Việt Nam. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp để có thể sử dụng đa dạng các loại câu và luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay