TRA TỪ

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức xã hội và vốn từ vựng về các phong tục, truyền thống ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về have to, must, should và các kỹ năng nghe nói đọc viết.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay