TRA TỪ

Bài học về chủ đề các dân tộc ở Việt Nam, giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về các loại câu hỏi, mạo từ và kỹ năng nghe hiểu hoàn thành câu.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 3 - lớp 8)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay