TRA TỪ

Lesson 9: Writing (Cooking steps)

Kỹ năng viết miêu tả các bước nấu một món ăn

Writing: Cooking steps

Tóm tắt bài học
Topic: Describe how to make red sticky rice – “xôi gấc”.

Introducing

Trong phần giới thiệu của bài viết về một món ăn, chúng ta thường dùng các câu dẫn dắt. Trong câu này nên bao hàm luôn tên món ăn.

This is a very easy dish to make.
Đây là một món ăn rất dễ làm.

Try this delicious recipe.
Hãy thử công thức nấu ăn ngon tuyệt này.

It is very simple to make “Xoi Gac” – the unique red sticky rice if you follow these steps.
Làm món "Xôi Gấc" rất đơn giản nếu bạn thực hiện theo những bước sau.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Write questions for the underlined parts in the following sentences.

Viết câu hỏi cho phần được gạch chân trong các câu sau.

0/5

loading...
2

Writing practice.

Luyện tập kỹ năng viết.


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (Cooking steps)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay