TRA TỪ

Lesson 8: Listening (Sentence completion)

Chiến thuật làm bài nghe hiểu dạng hoàn thành câu

Listening skills: Sentence completion

Tóm tắt bài học

Strategies

1. Read sentences to understand general meaning.

Đọc câu đã cho để hiểu nghĩa chung của câu đó. Đồng thời qua đó nắm được bài nghe sẽ nói về vấn đề gì.

2. Predict type and content of missing words.

Trong khi đọc các câu, cần phán đoán xem từ còn thiếu thuộc nhóm từ loại nào, có dạng thức ngữ pháp ra sao, và nghĩa của từ là gì thì phù hợp với nghĩa của cả câu. Những phán đoán này sẽ giúp chuẩn bị tâm thế tốt để nghe được từ cần điền chính xác hơn.

3. Write answers exactly as you hear them.

Viết chính xác từ đã nghe được. Đặc điểm của dạng bài nghe điền từ đó là các câu là cách diễn giải tương đương của các ý trong bài nghe. Chính vì thế, các từ trong câu có thể khác với các từ trong bài nghe, nhưng về mặt ý nghĩa thì không có sự khác biệt. Và đặc biệt, dù câu có thay đổi ngôn từ thế nào, thì từ cần điền vào chỗ trống luôn chính xác là từ xuất hiện trong bài nghe.

4. Re-check answers for correct grammar and spelling.

Khi đã viết ra được từ cần điền, cần soát lại xem từ đó đã đúng chính tả và phù hợp với ngữ pháp của câu hay chưa.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Listen and do the tasks.

Nghe và làm bài tập.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 8: Listening (Sentence completion)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay