TRA TỪ

Lesson 8: Review unit 12

Ôn tập bài 12

Review unit 12

Các em thân mến, bài 12 của chương trình tiếng Anh lớp 8 (mới) kết thúc ở đây. Qua các bài giảng bằng video của giáo viên, các em đã học được các kiến thức sau:

• Các từ/ cụm từ liên quan đến các hành tinh trong hệ mặt trời và sự sống trên các hành tinh đó.

• Ôn tập về các sử dụng của May và Might.

• Học về lời nói gián tiếp với câu hỏi.

• Cách phát âm trọng âm của các từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less.

• Kỹ năng làm bài đọc hiểu dạng phân loại thông tin.

• Kỹ năng nói về về sự sống trên các hành tinh khác.

• Kỹ năng làm bài nghe câu hỏi và các lựa chọn trả lời.

• Kỹ năng viết bài mô tả về một người ngoài hành tinh sử dụng trí tưởng tượng của bản thân.

Các em hãy làm những bài luyện tập sau để củng cố kiến thức của mình nhé.

Practice

1

Match the words with the correct pictures.

Ghép từ với tranh phù hợp.

0/4

loading...
2

Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/10

loading...
3

Choose the word which has different stress pattern.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
4

Choose the best options.

Chọn đáp án đúng.

0/6

loading...
5

Read the text and classify the following statements.

Đọc và phân loại các ý sau.

0/7

loading...
Kết thúc lesson 8: Review unit 12
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay