TRA TỪ

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức chung, nâng cao hiểu biết về tự nhiên và vũ trụ - một lĩnh vực còn rất nhiều điều thú vị và bí ẩn cần khám phá, thông qua các bài từ vựng, nghe, nói, đọc và viết.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay