TRA TỪ

Lesson 7: Writing (Describe an alien using your imagination)

Kỹ năng viết bài mô tả về một người ngoài hành tinh sử dụng trí tưởng tượng của em

Writing skills: Describe an alien using your imagination

Tóm tắt bài học

Structure

Bài viết có bố cục 3 phần:

• Mở bài

- Giới thiệu về chủ đề người ngoài hành tinh

- Đưa ra nhận xét tổng quát về vẻ bề ngoài của người ngoài hành tinh

• Thân bài

- Mô tả người ngoài hành tinh các khía cạnh:

+ Bề ngoài: các bộ phận cơ thể

+ Khả năng, năng lực đặc biệt (nếu có)

- So sánh những đặc điểm trên với con người

• Kết bài

- Kết luận lại về người ngoài hành tinh

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the correct options.

Chọn đáp án đúng.

0/6

loading...
2

Reorder the words/ phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các (cụm) từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

0/5

loading...
3

Writing practice.

Luyện kĩ năng viết.


loading...
Kết thúc lesson 7: Writing (Describe an alien using your imagination)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay