TRA TỪ

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng về khoa học và công nghệ. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về các thì tương lai, lối nói trực tiếp, lối nói gián tiếp, và củng cố các kỹ năng nghe nói đọc viết.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay